LEERGANG 'GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING' - COLLEGE 6 (UTRECHT)

GelovenCatherine Keller – God in ontwikkeling
door drs. Trees van Montfoort

Alles wat is, wordt in relaties. Dat inzicht uit de procestheologie en de feministische theologie is de basis van Kellers denken. Keller ontwikkelde een originele kijk op grote theologische thema’s als godsleer, apocalyptiek en schepping. Daartoe leest ze de Bijbel zorgvuldig en verhoudt ze zich tot theologen en (postmoderne)
filosofen. De nadruk in dit college zal liggen op de verhouding van God en wereld in ecologisch perspectief: God is verweven met de onderlinge relaties van alle schepselen, maar uiteindelijk onkenbaar.De leergang start op zaterdag 23 september 2017.
U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-.

Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Dominicuskerk, ingang pastorie, Palestrinastraat 1, 3533 EH, Utrecht
Tijd: 10:00-12:30

zaterdag
11 november 2017
10:00 uur

Ik geef me hiervoor op:

Graag alle velden invoeren (invullen van veld 'opmerkingen' niet verplicht)


Om de aanmelding goed te laten verlopen moet u ook het antwoord op onderstaande rekensom nog invullen in het vakje. Dit is belangrijk om spam te voorkomen.