Agenda

LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING – COLLEGE 4 (UTRECHT)

In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit najaar in Utrecht en Den Bosch wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.

GelovenCollege 4: Charles Taylor: Wat is secularisatie
door prof. dr. Guido Vanheeswijck

In zijn monumentale werk ‘A Secular Age' beantwoordt Taylor de vraag hoe de westerse cultuur vanaf 1500 geleidelijk is geseculariseerd. In dit college presenteren we eerst die analyse en vervolgens vergelijken we de analyse van Taylor met die van Gauchet (zie college 2) en gaan we vervolgens na welke mogelijkheden er vandaag voor de religie overblijven.

De leergang start op zaterdag 23 september 2017. U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-. Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Dominicuskerk, ingang pastorie, Palestrinastraat 1, 3533 EH, Utrecht
Tijd: 10:00-12:30

zaterdag
21 oktober 2017
10:00 uur

aanmelden


LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING – COLLEGE 4 (DEN BOSCH)

In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit najaar in Utrecht en Den Bosch wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.

GelovenCollege 4: Charles Taylor: Wat is secularisatie
door prof. dr. Guido Vanheeswijck

In zijn monumentale werk ‘A Secular Age' beantwoordt Taylor de vraag hoe de westerse cultuur vanaf 1500 geleidelijk is geseculariseerd. In dit college presenteren we eerst die analyse en vervolgens vergelijken we de analyse van Taylor met die van Gauchet (zie college 2) en gaan we vervolgens na welke mogelijkheden er vandaag voor de religie overblijven.

De leergang start op zaterdag 23 september 2017. U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-. Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Grote Kerk, Kerkstraat 20, 5211 KG, Den Bosch
Tijd: 14:00-16:30

zaterdag
21 oktober 2017
14:00 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebed1Nieuw bij DEZINNEN op de maandagavond. Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep (€ 3,-).
Een vast moment in de week waarop we samen stil willen worden, open willen staan voor die momenten van ‘klaarheid’ die een mens zomaar kunnen overkomen, en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Voorafgaand aan het avondgebed, elke maandagmiddag van 14:00-18:00 uur kunt u binnen lopen om de krant te lezen, voor een praatje, een kop koffie enz.

Iedere maandag van 4 september t/m 18 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
23 oktober 2017
18:15 uur

aanmelden


We zijn het rouwen verleerd – in gesprek met Dirk de Wachter e.a.

Dirk de WachterHoe nog om te gaan met rouw in een cultuur die het positieve prefereert boven al wat ‘negatief’ is? Een cultuur waarin mensen schijnbaar moeilijker dan vroeger ruimte krijgen en vinden om te rouwen en het lijden en de dood welhaast angstvallig naar de randen van onze belevingscultuur worden verdrongen? Met Dirk de Wachter, bekend Vlaams psychiater, psychotherapeut en diensthoofd aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven.


Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 10:30-14:00 uur
Inschrijven t/m 22-10
Toegang: € 20,- (inclusief lunch)
i.t.t. wat in 'Kerk in Den Haag' staat zijn de kosten mét lunch € 20,- en zonder lunch € 15,-

woensdag
25 oktober 2017
10:30 uur

aanmelden


Melancholia – film (o.m. winnaar filmfestival van Cannes)

melancholiaJustine en Michael vieren hun bruiloft in het huis van haar zus Claire. Ondertussen beweegt de planeet Melancholia (what’s in a name) zich richting aarde en worden de twee zussen geconfronteerd met het snel naderend einde van de wereld.
Wat gebeurt er met mensen, hun conventies, hun verworven overlevingsstrategieën en hun levenszin in het licht van een naderend einde van alle  dingen. Een film van Lars von Trier.


Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 19:30-21:45 uur
Inschrijven t/m 23-10
Toegang: € 5,-

woensdag
25 oktober 2017
19:30 uur

aanmelden


Pauzeconcert

De CTK heeft al vele jaren (evenals de Boskant dat had) pauzeconcerten i.s.m. het Koninklijk Conservatorium. Een mooi moment om je te laten verrassen door aanstormend talent. Toegang is vrij.
Organisatie: Christus Triumfatorkerk i.s.m. DEZINNEN.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, kerkzaal
Iedere 2e en 4e donderdag de maand van 12:30-13:15 uur
Toegang: vrije gift

donderdag
26 oktober 2017
12:30 uur

aanmelden


LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING’ – COLLEGE 5 (UTRECHT)

Komend voorjaar organiseert DEZINNEN onder bovenstaande titel een leergang van 8 colleges op het scherpst van de snede over secularisatie en religie. Een leergang waarin 8 vooraanstaande filosofen en theologen je bijpraten over de actuele stand van zaken in het denken over religie en verfrissende nieuwe perspectieven op religie worden aangereikt door acht vooraanstaande filosofen en theologen.

GelovenRowan Williams: Het onuitputtelijke mysterie van de werkelijkheid
door prof. dr. Stephan van Erp
Rowan Williams is de voormalige aartsbisschop van Canterbury. Als theoloog schreef hij over uiteenlopende zaken zoals de triniteit, de moderne romanliteratuur, Russische filosofie, oorlog en vrede, economie, en de geschiedenis van de spiritualiteit. In dit college vormt de biografie van Williams de achtergrond van zijn
theologische inzichten. Zo zal duidelijk worden dat voor Williams niet het religieuze of het transcendente, maar de godsrelatie de enige toegangsweg is om in deze tijd te geloven.De leergang start op zaterdag 23 september 2017.
U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-.

Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Dominicuskerk, ingang pastorie, Palestrinastraat 1, 3533 EH, Utrecht
Tijd: 10:00-12:30

zaterdag
28 oktober 2017
10:00 uur

aanmelden


LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING’ – COLLEGE 5 (Den Bosch)

Komend voorjaar organiseert DEZINNEN onder bovenstaande titel een leergang van 8 colleges op het scherpst van de snede over secularisatie en religie. Een leergang waarin 8 vooraanstaande filosofen en theologen je bijpraten over de actuele stand van zaken in het denken over religie en verfrissende nieuwe perspectieven op religie worden aangereikt door acht vooraanstaande filosofen en theologen.

GelovenRowan Williams: Het onuitputtelijke mysterie van de werkelijkheid
door prof. dr. Stephan van Erp
Rowan Williams is de voormalige aartsbisschop van Canterbury. Als theoloog schreef hij over uiteenlopende zaken zoals de triniteit, de moderne romanliteratuur, Russische filosofie, oorlog en vrede, economie, en de geschiedenis van de spiritualiteit. In dit college vormt de biografie van Williams de achtergrond van zijn
theologische inzichten. Zo zal duidelijk worden dat voor Williams niet het religieuze of het transcendente, maar de godsrelatie de enige toegangsweg is om in deze tijd te geloven.De leergang start op zaterdag 23 september 2017.
U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-.

Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Grote Kerk, Kerkstraat 20, 5211 KG, Den Bosch
Tijd: 14:00-16:30

zaterdag
28 oktober 2017
14:00 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebed1Nieuw bij DEZINNEN op de maandagavond. Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep (€ 3,-).
Een vast moment in de week waarop we samen stil willen worden, open willen staan voor die momenten van ‘klaarheid’ die een mens zomaar kunnen overkomen, en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Voorafgaand aan het avondgebed, elke maandagmiddag van 14:00-18:00 uur kunt u binnen lopen om de krant te lezen, voor een praatje, een kop koffie enz.

Iedere maandag van 4 september t/m 18 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
30 oktober 2017
18:15 uur

aanmelden


Meneer en mevrouw Job – lezing John Batist

JobJe zult het maar meemaken: Je probeert oprecht als gelovige te leven, en dan wordt je ineens getroffen door het ene onheil na het andere: je huis brandt af, je kinderen komen daarbij om, je bezit wordt geroofd en je krijgt een vreselijke huidziekte. Wie vraagt zich dan niet af: ’Ik heb toch goed geleefd? Waaraan heb ik dit verdiend?’ En dat is niet alleen een vraag voor Job maar ook voor zijn vrouw! We bekijken het epische verhaal van Job met zijn vraag waarom van het kwaad goede mensen treft nu eens vanuit beider gezichtspunt – dat van meneer en mevrouw Job en volgen hen in hun zoektocht om het lijden een plaats te geven en daarbij God niet kwijt te raken. En hoe helpt dit verhaal ons als wij ellende te dragen krijgen?

Locatie Christus Triumfatorkerk
Tijd: 19:30 uur
Inschrijven t/m 27-10
Toegang: € 7,-

maandag
30 oktober 2017
19:30 uur

aanmelden


Allerzielen bij DEZINNEN

allerzielen3
We gedenken onze dierbare overledenen. We gedenken ook onze eigen kwetsbaarheid, de beperktheid van onze dagen en wat daarbinnen aan goed en kwaad op ons af komt. Samen met onze overledenen plaatsen we onszelf in Gods ruimte en vieren we onze verbondenheid met hen en de kwetsbaarheid van onze levens.
M.m.v. het Gregoriaans Koor Gaudete o.l.v. Winfried Verweij.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, kerkzaal
Tijd: 19:00-20:00 uur

donderdag
02 november 2017
19:00 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebed1Nieuw bij DEZINNEN op de maandagavond. Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep (€ 3,-).
Een vast moment in de week waarop we samen stil willen worden, open willen staan voor die momenten van ‘klaarheid’ die een mens zomaar kunnen overkomen, en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Voorafgaand aan het avondgebed, elke maandagmiddag van 14:00-18:00 uur kunt u binnen lopen om de krant te lezen, voor een praatje, een kop koffie enz.

Iedere maandag van 4 september t/m 18 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
06 november 2017
18:15 uur

aanmelden


Het humanisme van Martin Buber – reeks: inspirerende denkers – lezing Theo Witvliet

Martin BuberEen mens is vóór alles een relationeel wezen: zonder de ander kan hij nooit tot zichzelf komen. Eenzijdige nadruk op het vieren van het ‘ik’ veroorzaakt veel teleurstelling en ongeluk; niet alleen individueel, Theo Witvlietmaar ook voor de samenleving. Dit is de kern van het gedachtegoed van Martin Buber (1878-1965), die samen met Freud en Einstein behoort tot de invloedrijkste Joodse denkers uit de vorige eeuw. Hij verwoordde zijn visie in o.a. ‘Ik en Jij’, ‘Chassidische vertellingen’ en ‘Godsverduistering’, boeken die wereldwijd generaties hebben bezield. Theoloog en oud hoogleraar aan de UvA Theo Witvliet laat zien dat Bubers humanisme ook in de gepolariseerde wereld van vandaag van grote betekenis kan zijn: werkelijke ontmoeting, echt gesprek, vertrouwen ondanks alles.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 19:30 uur
Inschrijven t/m 3-11
Toegang: € 8,-

maandag
06 november 2017
19:30 uur

aanmelden


Pauzeconcert

De CTK heeft al vele jaren (evenals de Boskant dat had) pauzeconcerten i.s.m. het Koninklijk Conservatorium. Een mooi moment om je te laten verrassen door aanstormend talent. Toegang is vrij.
Organisatie: Christus Triumfatorkerk i.s.m. DEZINNEN.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, kerkzaal
Iedere 2e en 4e donderdag de maand van 12:30-13:15 uur
Toegang: vrije gift

donderdag
09 november 2017
12:30 uur

aanmelden


Schrijfcafé voor vrouwen – 3

Ben je op zoek naar creatieve inspiratie om te schrijven? Houd je van levensverhalen, dagboeken, gedichten? Dan is het schrijfcafé voor vrouwen iets voor jou. Iedere 2e vrijdag van de maand. Graag zelf pen en papier meenemen. Begeleiding: Joyce Kappetein. Informatie: 06-40397700.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN (aanbellen bij DEZINNEN)
Tijd: 10:00-12:00 uur
Toegang: € 12,- per keer

vrijdag
10 november 2017
10:00 uur

aanmelden


Kloosterretraite Abdij van Westmalle (B)

abdij-westmalle
Bijna twee volle dagen meeleven in het Getijdenritme van de trappisten van Westmalle. Om uit te proberen, kennis te maken met het klooster - met stilte ook. En te zien of het klooster je wat te zeggen heeft, als plaats van ontmoeting, stilte, gebed, inspiratie. De retraite is overdag vooral gericht op stilte en bezinning. De Abdij is moeilijk met OV bereikbaar. Doorgaan van de retraite is daarom mede afhankelijk van voldoende deelnemers die beschikken over een auto en willen rijden.
Zie ook: www.trappistwestmalle.be

Locatie: Abdij Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, Antwerpsesteenweg 496, B-2390 Westmalle - België
Data en tijd: 10 november vanaf 16:00 uur t/m 12 november 14:00 uur
Inschrijven t/m 6-11
Deelname: € 60,-
Aantal deelnemers: 6-10 personen

vrijdag
10 november 2017
16:00 uur

aanmelden


LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING’ – COLLEGE 6 (UTRECHT)

GelovenCatherine Keller – God in ontwikkeling
door drs. Trees van Montfoort

Alles wat is, wordt in relaties. Dat inzicht uit de procestheologie en de feministische theologie is de basis van Kellers denken. Keller ontwikkelde een originele kijk op grote theologische thema’s als godsleer, apocalyptiek en schepping. Daartoe leest ze de Bijbel zorgvuldig en verhoudt ze zich tot theologen en (postmoderne)
filosofen. De nadruk in dit college zal liggen op de verhouding van God en wereld in ecologisch perspectief: God is verweven met de onderlinge relaties van alle schepselen, maar uiteindelijk onkenbaar.De leergang start op zaterdag 23 september 2017.
U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-.

Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Dominicuskerk, ingang pastorie, Palestrinastraat 1, 3533 EH, Utrecht
Tijd: 10:00-12:30

zaterdag
11 november 2017
10:00 uur

aanmelden


LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING’ – COLLEGE 6 (DEN BOSCH)

In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit najaar in Utrecht en Den Bosch wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’. 

GelovenCatherine Keller – God in ontwikkeling
door drs. Trees van Montfoort

Alles wat is, wordt in relaties. Dat inzicht uit de procestheologie en de feministische theologie is de basis van Kellers denken. Keller ontwikkelde een originele kijk op grote theologische thema’s als godsleer, apocalyptiek en schepping. Daartoe leest ze de Bijbel zorgvuldig en verhoudt ze zich tot theologen en (postmoderne)
filosofen. De nadruk in dit college zal liggen op de verhouding van God en wereld in ecologisch perspectief: God is verweven met de onderlinge relaties van alle schepselen, maar uiteindelijk onkenbaar.De leergang start op zaterdag 23 september 2017.
U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-.Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Grote Kerk, Kerkstraat 20, 5211 KG, Den Bosch
Tijd: 14:00-16:30

zaterdag
11 november 2017
14:00 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebed1Nieuw bij DEZINNEN op de maandagavond. Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep (€ 3,-).
Een vast moment in de week waarop we samen stil willen worden, open willen staan voor die momenten van ‘klaarheid’ die een mens zomaar kunnen overkomen, en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Voorafgaand aan het avondgebed, elke maandagmiddag van 14:00-18:00 uur kunt u binnen lopen om de krant te lezen, voor een praatje, een kop koffie enz.

Iedere maandag van 4 september t/m 18 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
13 november 2017
18:15 uur

aanmelden


Bijbelleesgroep – 3

Dit najaar tijdelijk een iets andere opzet. In het kader van 500 jaar Reformatie en in vervolg op ons lezen uit de Brief aan de Efeziërs, gaan wij nu nadenken over de achtergrond van de apostel Paulus en zien wat zijn gedachtegoed voor ons kan betekenen. Wij gaan in twee avonden lezen uit het boekje van Rowan Williams: God ontmoeten in Paulus. In november praten wij over de rol die het gedachtegoed van Paulus heeft gespeeld in de tradities van de Reformatie en de Rooms-Katholieke kerk. In december kijken wij vooruit naar de brief van Paulus die wij in het voorjaar gaan lezen. Na aanmelding worden voor de eerste keer de hoofdstukken toegezonden. Begeleiding: Elizabeth Boddens Hosang.

bijbelgroepLocatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN
Tijd: 19:30-21:00 uur
Inschrijven tot een week van te voren
Toegang: € 4,- per keer

maandag
13 november 2017
19:30 uur

aanmelden


Introductie in de wereld van slurpen en genieten – een wijnproeverij

‘Rond, vol en filmend’ termen die u ongetwijfeld wel eens voorbij hebt horen komen. Maar wat betekenen ze en wat heeft u er aan? Is vol goed, of juist niet? Kom er achter welke wijn bij u past en leer deze beschrijven zodat uw slijter weet waar u zin in hebt, tijdens deze laagdrempelige wijnproeverij. De wijnproeverij is geschikt voor beginners en plezier staat de gehele avond voorop. Na een korte geschiedenis en wat theorie over het proeven volgt een proeverij van vijf uiteenlopende wijnen. Tot slot een kleine quiz met voor de winnaar een mooie fles wijn ‘om thuis te oefenen’.
Door: Tom Wierema van ‘De Proeverije’.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 19:30 uur
Inschrijven t/m 10-11
Toegang: € 6,-
Aantal deelnemers: 8-10 personen

maandag
13 november 2017
19:30 uur

aanmelden


LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING’ – COLLEGE 7 (UTRECHT)

In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit najaar in Utrecht en Den Bosch wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.

GelovenCollege 7: Kathryn Tanner - Christus als kern
door dr. Akke van der Kooi
Tanner verkent wat het betekent dat God is verstaan als de Gever van alle goede gaven te midden van lijden, conflict, en de fragiliteit van de schepping. Daarbij staat voor haar Jezus Christus centraal in onze theologische vragen.
In het college staan we stil bij de achtergronden, motieven en hoofdlijnen van Tanner’s ‘constructive theology’ en lezen we kerngedeelten van ‘Christ, the key’ (2010).

De leergang start op zaterdag 23 september 2017.
U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-.

Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Dominicuskerk, ingang pastorie, Palestrinastraat 1, 3533 EH, Utrecht
Tijd: 10:00-12:30

zaterdag
18 november 2017
10:00 uur

aanmelden


LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING’ – COLLEGE 7 (DEN BOSCH)

In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit najaar in Utrecht en Den Bosch wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.

GelovenCollege 7: Kathryn Tanner - Christus als kern
door dr. Akke van der Kooi
Tanner verkent wat het betekent dat God is verstaan als de Gever van alle goede gaven te midden van lijden, conflict, en de fragiliteit van de schepping. Daarbij staat voor haar Jezus Christus centraal in onze theologische vragen.
In het college staan we stil bij de achtergronden, motieven en hoofdlijnen van Tanner’s ‘constructive theology’ en lezen we kerngedeelten van ‘Christ, the key’ (2010).

De leergang start op zaterdag 23 september 2017.
U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-.

Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Grote Kerk, Kerkstraat 20, 5211 KG, Den Bosch
Tijd: 14:00-16:30

zaterdag
18 november 2017
14:00 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebed1Nieuw bij DEZINNEN op de maandagavond. Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep (€ 3,-).
Een vast moment in de week waarop we samen stil willen worden, open willen staan voor die momenten van ‘klaarheid’ die een mens zomaar kunnen overkomen, en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Voorafgaand aan het avondgebed, elke maandagmiddag van 14:00-18:00 uur kunt u binnen lopen om de krant te lezen, voor een praatje, een kop koffie enz.

Iedere maandag van 4 september t/m 18 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
20 november 2017
18:15 uur

aanmelden


Pauzeconcert

De CTK heeft al vele jaren (evenals de Boskant dat had) pauzeconcerten i.s.m. het Koninklijk Conservatorium. Een mooi moment om je te laten verrassen door aanstormend talent. Toegang is vrij.
Organisatie: Christus Triumfatorkerk i.s.m. DEZINNEN.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, kerkzaal
Iedere 2e en 4e donderdag de maand van 12:30-13:15 uur
Toegang: vrije gift

donderdag
23 november 2017
12:30 uur

aanmelden


LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING’ – COLLEGE 8 (UTRECHT)

In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit najaar in Utrecht en Den Bosch wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.

GelovenCollege 8 (laatste college uit de reeks): God als binnenbrekende en vernieuwende kracht
door prof. dr. Erik Borgman.

De moderne theologie heeft geprobeerd God te temmen. Naarmate de werkelijkheid meer in de greep van mensen raakte, werd het beeld van een ongrijpbare, alle categorieën doorbrekende God moeilijker plaatsbaar. De laatste decennia zijn de problemen met onze pogingen die wereld te beheersen steeds duidelijker aan het licht gekomen. Dit maakt de verhalen over een God die zich blijft mengen in de gang van de wereld, over Jezus die de gebruikelijke visie op hoog en laat omkeert, en over de Geest die vrij en bevrijdende waait, op een nieuwe manier interessant. Wat kan het betekenen dat hier, waar wij zijn, God bij de mensen woont?

De leergang start op zaterdag 23 september 2017.
U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-.

Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Dominicuskerk, ingang pastorie, Palestrinastraat 1, 3533 EH, Utrecht
Tijd: 10:00-12:30

zaterdag
25 november 2017
10:00 uur

aanmelden


LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING’ – COLLEGE 8 (DEN BOSCH)

In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit najaar in Utrecht en Den Bosch wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.

GelovenCollege 8 (laatste college uit de reeks): God als binnenbrekende en vernieuwende kracht
door prof. dr. Erik Borgman

De moderne theologie heeft geprobeerd God te temmen. Naarmate de werkelijkheid meer in de greep van mensen raakte, werd het beeld van een ongrijpbare, alle categorieën doorbrekende God moeilijker plaatsbaar. De laatste decennia zijn de problemen met onze pogingen die wereld te beheersen steeds duidelijker aan het licht gekomen. Dit maakt de verhalen over een God die zich blijft mengen in de gang van de wereld, over Jezus die de gebruikelijke visie op hoog en laat omkeert, en over de Geest die vrij en bevrijdende waait, op een nieuwe manier interessant. Wat kan het betekenen dat hier, waar wij zijn, God bij de mensen woont?

De leergang start op zaterdag 23 september 2017.
U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-.

Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Grote Kerk, Kerkstraat 20, 5211 KG, Den Bosch
Tijd: 14:00-16:30

zaterdag
25 november 2017
14:00 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebed1Nieuw bij DEZINNEN op de maandagavond. Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep (€ 3,-).
Een vast moment in de week waarop we samen stil willen worden, open willen staan voor die momenten van ‘klaarheid’ die een mens zomaar kunnen overkomen, en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Voorafgaand aan het avondgebed, elke maandagmiddag van 14:00-18:00 uur kunt u binnen lopen om de krant te lezen, voor een praatje, een kop koffie enz.

Iedere maandag van 4 september t/m 18 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
27 november 2017
18:15 uur

aanmelden


Faith in the Public Square – Lezing Rowan Williams (oud-Aartsbisschop van Canterbury)

Faith in the public square - WilliamsVolgens Rowan Williams leveren religie en geloof een constructieve bijdrage aan een morele en verantwoordelijke samenleving en zijn ze onmisbaar in de politiek en het openbare leven. Averechtse effecten ontstaan juist als een staat het geloof uit de openbare ruimte wil weren. Een democratie moet juist openstaan voor religieuze kritiek, want anders dreigt onze cultuur aan haar eigen materialisme en absolutisme ten onder te gaan. Vijf jaar na het verschijnen van zijn veelgeprezen boek ‘Faith in the Public Square’ is de noodzaak van een open gesprek hierover alleen maar urgenter geworden.
Rowan Williams komt op 27 november hier op uitnodiging van DEZINNEN over spreken in Den Haag, politiek hart van ons land.

Rowan Willliams – theoloog, bisschop en dichter – is hoogleraar,
Rowan Williams - 1lid van het Britse Hogerhuis en was van 2002-2012 het hoofd van de Anglicaanse Kerk. Hij schreef talloze boeken over uiteenlopende onderwerpen en oogst internationaal veel waardering voor zijn heldere analyses en zijn samenbindende kracht, en wordt door velen beschouwd als een groot spiritueel denker.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 20:00 uur
Inschrijven t/m 23-11
Toegang: € 10,-
Lezing in het Engels

maandag
27 november 2017
20:00 uur

aanmelden


Wetenschap en God – reeks spreken & denken over God – Carlo Beenakker

carlo BeenakkerOp deze tweede avond in de reeks (zie ook 19-10) wordt gesproken en nagedacht over de relatie geloof - wetenschap.
Deze relatie is sinds de Renaissance soms fors onder druk komen staan. Sommigen spreken van twee elkaar uitsluitende visies, anderen van complementaire visies. Hoe staat het met deze relatie anno 2017 en kan een ontwikkeld wetenschapper nog geloven in God? Carlo Beenakker gaat hier op in en gaat erover in gesprek met de aanwezigen.

Organisatie van deze reeks: WG vorming & toerusting Christus Triumfatorkerk & Duinzichtkerk i.s.m. DEZINNEN


Locatie: Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, Den Haag
Tijd: 20:00 uur
Toegang: vrijwillige bijdrage

woensdag
29 november 2017
20:00 uur

aanmelden


Meister Eckhart – reeks: inspirerende denkers – Lezing Marcel Braekers

Een middag over mysMeister-Eckharttiek en gebed, maar dat gaat evengoed over het dagelijkse leven, over de dingen die je daarin tegenkomt, over verlangens en dromen, over openheid en onbevangen luisteren naar elkaar, en over luisteren en wachten om iets van de oergrond van alles te ondervinden. De houding van ‘niet-wetend weten’ is daarbij behulpzmarcel braekersaam en Meister Eckhart (1260-1328) is hierbij onze gids. Een homo universalis, dominicaan en verbonden met het begrip ‘negatieve theologie’. Marcel Braekers is dominicaan en als klinisch psycholoog werkzaam in Leuven.Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 14:00 uur
Inschrijven t/m 30-10
Toegang: € 8,-

zaterdag
02 december 2017
14:00 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebed1Nieuw bij DEZINNEN op de maandagavond. Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep (€ 3,-).
Een vast moment in de week waarop we samen stil willen worden, open willen staan voor die momenten van ‘klaarheid’ die een mens zomaar kunnen overkomen, en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Voorafgaand aan het avondgebed, elke maandagmiddag van 14:00-18:00 uur kunt u binnen lopen om de krant te lezen, voor een praatje, een kop koffie enz.

Iedere maandag van 4 september t/m 18 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
04 december 2017
18:15 uur

aanmelden


Schrijfcafé voor vrouwen – 4

Ben je op zoek naar creatieve inspiratie om te schrijven? Houd je van levensverhalen, dagboeken, gedichten? Dan is het schrijfcafé voor vrouwen iets voor jou. Iedere 2e vrijdag van de maand. Graag zelf pen en papier meenemen. Begeleiding: Joyce Kappetein. Informatie: 06-40397700.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN  (aanbellen bij DEZINNEN)
Tijd: 10:00-12:00 uur
Toegang: € 12,- per keer

vrijdag
08 december 2017
10:00 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebed1Nieuw bij DEZINNEN op de maandagavond. Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep (€ 3,-).
Een vast moment in de week waarop we samen stil willen worden, open willen staan voor die momenten van ‘klaarheid’ die een mens zomaar kunnen overkomen, en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Voorafgaand aan het avondgebed, elke maandagmiddag van 14:00-18:00 uur kunt u binnen lopen om de krant te lezen, voor een praatje, een kop koffie enz.

Iedere maandag van 4 september t/m 18 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
11 december 2017
18:15 uur

aanmelden


Bijbelleesgroep – 4

Dit najaar tijdelijk een iets andere opzet. In het kader van 500 jaar Reformatie en in vervolg op ons lezen uit de Brief aan de Efeziërs, gaan wij nu nadenken over de achtergrond van de apostel Paulus en zien wat zijn gedachtegoed voor ons kan betekenen. Wij gaan in twee avonden lezen uit het boekje van Rowan Williams: God ontmoeten in Paulus. In november praten wij over de rol die het gedachtegoed van Paulus heeft gespeeld in de tradities van de Reformatie en de Rooms-Katholieke kerk. In december kijken wij vooruit naar de brief van Paulus die wij in het voorjaar gaan lezen. Na aanmelding worden voor de eerste keer de hoofdstukken toegezonden. Begeleiding: Elizabeth Boddens Hosang.

bijbelgroepLocatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN
Tijd: 19:30-21:00 uur
Inschrijven tot een week van te voren
Toegang: € 4,- per keer

maandag
11 december 2017
19:30 uur

aanmelden


Meenemen & achterlaten; geloven onderweg – Theo Wierema

‘Geloven onderweg’ is letterlijk meebewegen in het veranderend landschap dat zich onderweg aandient. Een bijeenkomst rond de vraag wat we aan geloofsopvattingen hebben meegekregen, waar we onderweg in het leven tegenaan lopen, wat we achter zouden willen laten, wat we missen en wat we graag mee zouden willen nemen – wellicht in een ander jasje.
De bijeenkomst vraagt wat voorbereiding vooraf. Daarom uiterlijk 7 december inschrijven.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 19:30 uur
Inschrijven t/m 7 december
Toegang: € 5,-
Aantal deelnemers: 5-7 personen

maandag
11 december 2017
19:30 uur

aanmelden


Pauzeconcert

De CTK heeft al vele jaren (evenals de Boskant dat had) pauzeconcerten i.s.m. het Koninklijk Conservatorium. Een mooi moment om je te laten verrassen door aanstormend talent. Toegang is vrij.
Organisatie: Christus Triumfatorkerk i.s.m. DEZINNEN.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, kerkzaal
Iedere 2e en 4e donderdag de maand van 12:30-13:15 uur
Toegang: vrije gift

donderdag
14 december 2017
12:30 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebed1Nieuw bij DEZINNEN op de maandagavond. Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep (€ 3,-).
Een vast moment in de week waarop we samen stil willen worden, open willen staan voor die momenten van ‘klaarheid’ die een mens zomaar kunnen overkomen, en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Voorafgaand aan het avondgebed, elke maandagmiddag van 14:00-18:00 uur kunt u binnen lopen om de krant te lezen, voor een praatje, een kop koffie enz.

Iedere maandag van 4 september t/m 18 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
18 december 2017
18:15 uur

aanmelden


Kerst bij DEZINNEN – ‘A festival of Lessons & Carols’ en Kerstborrel

9-lessons-carolsWe sluiten het seizoen weer feestelijk af met iedereen die wil (wél tevoren opgeven!). Met om 19:00 uur een ‘Festival of Lessons and Carols’ m.m.v. ons Evensongkoor (met versterking van enkele ad hoc zangers) en vanaf 20:00 uur een gezellige Kerstborrel met een drankje en hapje en meer. Voor meer informatie zie flyer na 1 oktober.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 19:00-22:00 uur
Inschrijven t/m 17-12
Vrije gift voor goed doel

woensdag
20 december 2017
19:00 uur

aanmelden