Agenda

Pauzeconcert

De CTK heeft al vele jaren (evenals de Boskant dat had) pauzeconcerten i.s.m. het Koninklijk Conservatorium. Een mooi moment om je te laten verrassen door aanstormend talent. Toegang is vrij.
Organisatie: Christus Triumfatorkerk i.s.m. DEZINNEN.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, kerkzaal
Iedere 2e en 4e donderdag de maand van 12:30-13:15 uur
Toegang: vrije gift

donderdag
23 november 2017
12:30 uur

aanmelden


LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING’ – COLLEGE 8 (UTRECHT)

In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit najaar in Utrecht en Den Bosch wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.

GelovenCollege 8 (laatste college uit de reeks): God als binnenbrekende en vernieuwende kracht
door prof. dr. Erik Borgman.

De moderne theologie heeft geprobeerd God te temmen. Naarmate de werkelijkheid meer in de greep van mensen raakte, werd het beeld van een ongrijpbare, alle categorieën doorbrekende God moeilijker plaatsbaar. De laatste decennia zijn de problemen met onze pogingen die wereld te beheersen steeds duidelijker aan het licht gekomen. Dit maakt de verhalen over een God die zich blijft mengen in de gang van de wereld, over Jezus die de gebruikelijke visie op hoog en laat omkeert, en over de Geest die vrij en bevrijdende waait, op een nieuwe manier interessant. Wat kan het betekenen dat hier, waar wij zijn, God bij de mensen woont?

De leergang start op zaterdag 23 september 2017.
U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-.

Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Dominicuskerk, ingang pastorie, Palestrinastraat 1, 3533 EH, Utrecht
Tijd: 10:00-12:30

zaterdag
25 november 2017
10:00 uur

aanmelden


LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING’ – COLLEGE 8 (DEN BOSCH)

In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit najaar in Utrecht en Den Bosch wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.

GelovenCollege 8 (laatste college uit de reeks): God als binnenbrekende en vernieuwende kracht
door prof. dr. Erik Borgman

De moderne theologie heeft geprobeerd God te temmen. Naarmate de werkelijkheid meer in de greep van mensen raakte, werd het beeld van een ongrijpbare, alle categorieën doorbrekende God moeilijker plaatsbaar. De laatste decennia zijn de problemen met onze pogingen die wereld te beheersen steeds duidelijker aan het licht gekomen. Dit maakt de verhalen over een God die zich blijft mengen in de gang van de wereld, over Jezus die de gebruikelijke visie op hoog en laat omkeert, en over de Geest die vrij en bevrijdende waait, op een nieuwe manier interessant. Wat kan het betekenen dat hier, waar wij zijn, God bij de mensen woont?

De leergang start op zaterdag 23 september 2017.
U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-.

Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Grote Kerk, Kerkstraat 20, 5211 KG, Den Bosch
Tijd: 14:00-16:30

zaterdag
25 november 2017
14:00 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebed1Nieuw bij DEZINNEN op de maandagavond. Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep (€ 3,-).
Een vast moment in de week waarop we samen stil willen worden, open willen staan voor die momenten van ‘klaarheid’ die een mens zomaar kunnen overkomen, en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Voorafgaand aan het avondgebed, elke maandagmiddag van 14:00-18:00 uur kunt u binnen lopen om de krant te lezen, voor een praatje, een kop koffie enz.

Iedere maandag van 4 september t/m 18 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
27 november 2017
18:15 uur

aanmelden


Faith in the Public Square – Lezing Rowan Williams (oud-Aartsbisschop van Canterbury)

Faith in the public square - WilliamsVolgens Rowan Williams leveren religie en geloof een constructieve bijdrage aan een morele en verantwoordelijke samenleving en zijn ze onmisbaar in de politiek en het openbare leven. Averechtse effecten ontstaan juist als een staat het geloof uit de openbare ruimte wil weren. Een democratie moet juist openstaan voor religieuze kritiek, want anders dreigt onze cultuur aan haar eigen materialisme en absolutisme ten onder te gaan. Vijf jaar na het verschijnen van zijn veelgeprezen boek ‘Faith in the Public Square’ is de noodzaak van een open gesprek hierover alleen maar urgenter geworden.
Rowan Williams komt op 27 november hier op uitnodiging van DEZINNEN over spreken in Den Haag, politiek hart van ons land.

Rowan Willliams – theoloog, bisschop en dichter – is hoogleraar,
Rowan Williams - 1lid van het Britse Hogerhuis en was van 2002-2012 het hoofd van de Anglicaanse Kerk. Hij schreef talloze boeken over uiteenlopende onderwerpen en oogst internationaal veel waardering voor zijn heldere analyses en zijn samenbindende kracht, en wordt door velen beschouwd als een groot spiritueel denker.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 20:00 uur
Inschrijven t/m 23-11
Toegang: € 10,-
Lezing in het Engels

maandag
27 november 2017
20:00 uur

aanmelden


Wetenschap en God – reeks spreken & denken over God – Carlo Beenakker

carlo BeenakkerOp deze tweede avond in de reeks (zie ook 19-10) wordt gesproken en nagedacht over de relatie geloof - wetenschap.
Deze relatie is sinds de Renaissance soms fors onder druk komen staan. Sommigen spreken van twee elkaar uitsluitende visies, anderen van complementaire visies. Hoe staat het met deze relatie anno 2017 en kan een ontwikkeld wetenschapper nog geloven in God? Carlo Beenakker gaat hier op in en gaat erover in gesprek met de aanwezigen.

Organisatie van deze reeks: WG vorming & toerusting Christus Triumfatorkerk & Duinzichtkerk i.s.m. DEZINNEN


Locatie: Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, Den Haag
Tijd: 20:00 uur
Toegang: vrijwillige bijdrage

woensdag
29 november 2017
20:00 uur

aanmelden


Meister Eckhart – reeks: inspirerende denkers – Lezing Marcel Braekers

Een middag over mysMeister-Eckharttiek en gebed, maar dat gaat evengoed over het dagelijkse leven, over de dingen die je daarin tegenkomt, over verlangens en dromen, over openheid en onbevangen luisteren naar elkaar, en over luisteren en wachten om iets van de oergrond van alles te ondervinden. De houding van ‘niet-wetend weten’ is daarbij behulpzmarcel braekersaam en Meister Eckhart (1260-1328) is hierbij onze gids. Een homo universalis, dominicaan en verbonden met het begrip ‘negatieve theologie’. Marcel Braekers is dominicaan en als klinisch psycholoog werkzaam in Leuven.Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 14:00 uur
Inschrijven t/m 30-10
Toegang: € 8,-

zaterdag
02 december 2017
14:00 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebed1Nieuw bij DEZINNEN op de maandagavond. Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep (€ 3,-).
Een vast moment in de week waarop we samen stil willen worden, open willen staan voor die momenten van ‘klaarheid’ die een mens zomaar kunnen overkomen, en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Voorafgaand aan het avondgebed, elke maandagmiddag van 14:00-18:00 uur kunt u binnen lopen om de krant te lezen, voor een praatje, een kop koffie enz.

Iedere maandag van 4 september t/m 18 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
04 december 2017
18:15 uur

aanmelden


Schrijfcafé voor vrouwen – 4

Ben je op zoek naar creatieve inspiratie om te schrijven? Houd je van levensverhalen, dagboeken, gedichten? Dan is het schrijfcafé voor vrouwen iets voor jou. Iedere 2e vrijdag van de maand. Graag zelf pen en papier meenemen. Begeleiding: Joyce Kappetein. Informatie: 06-40397700.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN  (aanbellen bij DEZINNEN)
Tijd: 10:00-12:00 uur
Toegang: € 12,- per keer

vrijdag
08 december 2017
10:00 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebed1Nieuw bij DEZINNEN op de maandagavond. Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep (€ 3,-).
Een vast moment in de week waarop we samen stil willen worden, open willen staan voor die momenten van ‘klaarheid’ die een mens zomaar kunnen overkomen, en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Voorafgaand aan het avondgebed, elke maandagmiddag van 14:00-18:00 uur kunt u binnen lopen om de krant te lezen, voor een praatje, een kop koffie enz.

Iedere maandag van 4 september t/m 18 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
11 december 2017
18:15 uur

aanmelden


Bijbelleesgroep – 4

Dit najaar tijdelijk een iets andere opzet. In het kader van 500 jaar Reformatie en in vervolg op ons lezen uit de Brief aan de Efeziërs, gaan wij nu nadenken over de achtergrond van de apostel Paulus en zien wat zijn gedachtegoed voor ons kan betekenen. Wij gaan in twee avonden lezen uit het boekje van Rowan Williams: God ontmoeten in Paulus. In november praten wij over de rol die het gedachtegoed van Paulus heeft gespeeld in de tradities van de Reformatie en de Rooms-Katholieke kerk. In december kijken wij vooruit naar de brief van Paulus die wij in het voorjaar gaan lezen. Na aanmelding worden voor de eerste keer de hoofdstukken toegezonden. Begeleiding: Elizabeth Boddens Hosang.

bijbelgroepLocatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN
Tijd: 19:30-21:00 uur
Inschrijven tot een week van te voren
Toegang: € 4,- per keer

maandag
11 december 2017
19:30 uur

aanmelden


Meenemen & achterlaten; geloven onderweg – Theo Wierema

‘Geloven onderweg’ is letterlijk meebewegen in het veranderend landschap dat zich onderweg aandient. Een bijeenkomst rond de vraag wat we aan geloofsopvattingen hebben meegekregen, waar we onderweg in het leven tegenaan lopen, wat we achter zouden willen laten, wat we missen en wat we graag mee zouden willen nemen – wellicht in een ander jasje.
De bijeenkomst vraagt wat voorbereiding vooraf. Daarom uiterlijk 7 december inschrijven.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 19:30 uur
Inschrijven t/m 7 december
Toegang: € 5,-
Aantal deelnemers: 5-7 personen

maandag
11 december 2017
19:30 uur

aanmelden


Pauzeconcert

De CTK heeft al vele jaren (evenals de Boskant dat had) pauzeconcerten i.s.m. het Koninklijk Conservatorium. Een mooi moment om je te laten verrassen door aanstormend talent. Toegang is vrij.
Organisatie: Christus Triumfatorkerk i.s.m. DEZINNEN.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, kerkzaal
Iedere 2e en 4e donderdag de maand van 12:30-13:15 uur
Toegang: vrije gift

donderdag
14 december 2017
12:30 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebed1Nieuw bij DEZINNEN op de maandagavond. Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep (€ 3,-).
Een vast moment in de week waarop we samen stil willen worden, open willen staan voor die momenten van ‘klaarheid’ die een mens zomaar kunnen overkomen, en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Voorafgaand aan het avondgebed, elke maandagmiddag van 14:00-18:00 uur kunt u binnen lopen om de krant te lezen, voor een praatje, een kop koffie enz.

Iedere maandag van 4 september t/m 18 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
18 december 2017
18:15 uur

aanmelden


Kerst bij DEZINNEN – ‘A festival of Lessons & Carols’ en Kerstborrel

9-lessons-carolsWe sluiten het seizoen weer feestelijk af met iedereen die wil (wél tevoren opgeven!). Met om 19:00 uur een ‘Festival of Lessons and Carols’ m.m.v. ons Evensongkoor (met versterking van enkele ad hoc zangers) en vanaf 20:00 uur een gezellige Kerstborrel met een drankje en hapje en meer. Voor meer informatie zie flyer na 1 oktober.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 19:00-22:00 uur
Inschrijven t/m 17-12
Vrije gift voor goed doel

woensdag
20 december 2017
19:00 uur

aanmelden