Agenda

Pauzeconcert

De CTK heeft al vele jaren (evenals de Boskant dat had) pauzeconcerten i.s.m. het Koninklijk Conservatorium. Een mooi moment om je te laten verrassen door aanstormend talent. Toegang is vrij. Organisatie: Christus Triumfatorkerk i.s.m. DEZINNEN.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, kerkzaal
Iedere 2e en 4e donderdag de maand van 12:30-13:15 uur
Toegang: vrije gift

donderdag
22 februari 2018
12:30 uur

aanmelden


LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING – COLLEGE 4 (Zwolle)

In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit voorjaar in Zwolle en Huissen wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.

Geloven3 coverCollege 4:  Richard Kearney – transcendentie in de seculiere tijd – over vreemdelingen en vluchtelingen - door  prof. dr. Laurens ten Kate

Al in de Oudheid was de vreemdeling een ambivalente figuur. Hij was vijand en vriend tegelijk; een indringer die vrees inboezemde maar tegelijkertijd moest men hem als vriend gastvrijheid bieden. Denkers als Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy en Richard Kearney hebben deze dubbele status van de vreemdeling nader geanalyseerd. We zijn als moderne mensen vreemdelingen voor elkaar en voor onszelf. Jodendom, christendom en islam maken van de vreemdheid een dragend idee: de mens moet dwalen in den vreemde, daar ligt zijn bestemming. We onderzoeken de sporen en gevolgen van deze secularisering van de vreemde met speciale aandacht voor Kearney.De leergang start op zaterdag 3 februari 2018. U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-. Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29, 8012 DE, Zwolle
Tijd: 10:00-12:30 uur

zaterdag
24 februari 2018
10:00 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebedVan 18:15-18.45 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 15 januari t/m 25 juni
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
26 februari 2018
18:15 uur

aanmelden


Geloven aan het einde van de Moderniteit – over de actualiteit van Romano Guardini – Stefan Waanders

GRomano Guardiniuardini omschreef zijn werk eens als de volgehouden en methodische ‘ontmoeting van geloof en wereld’. En dat niet alleen als iets waarover hij nadacht en doceerde maar wat hij ook trachtte te vertalen naar het gewone leven in de moderne wereld. Juist deze benadering maakt de auteur van ‘Der Herr’ en van ‘Die religiöse Offenheit der Gegenwart’ nog steeds een boeiende en verfrissende gesprekspartner die, bij wie zich met hem uiteenzet (waaronder ook Paus Franciscus) oude én nieuwe paden in het landschap van geloven laat (her)ontdekken.
Stefan Waanders is historicus, godsdienstfilosoof en oud-directeur van de Stichting Thomas More.
Deze lezing maakt deel uit van de reeks 'Invloedrijke denkers'.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 19:30-21:15 uur
Inschrijven t/m 26 februari
Toegang: € 8,-

woensdag
28 februari 2018
19:30 uur

aanmelden


Kloosterdag Haastrecht

Klooster HaastrechtIn de aanloop naar Pasen een pas op de plaats maken en met behulp van de stilte, meditatie en onderlinge ontmoeting ons (weer) bewust worden of ontdekken wat Goede Vrijdag en Pasen met onze eigen levens van doen hebben. Voorbij de woorden en dogma’s (gelovig én ongelovig) zijn daar de ervaringen die we allen meedragen; die van kwetsbare wezens die voorbijgaan en tegelijk ook zo van het leven kunnen houden. Begeleiding: Theo Wierema en Elizabeth Boddens Hosang.

Locatie:  Klooster Passionisten Haastrecht, Provincialeweg Oost 62, 2851 AG, Haastrecht
Tijd: 10:00-16:00 uur
Inschrijven t/m 26 februari
Toegang: € 20,-
Aantal deelnemers: 8-12 personen

zaterdag
03 maart 2018
10:00 uur

aanmelden


LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING’ – COLLEGE 5 (ZWOLLE)

In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit voorjaar in Zwolle en Huissen wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.

Geloven3 coverCollege 5: Catherine Keller – God in ontwikkeling door drs. Trees van Montfoort
Alles wat is, wordt in relaties. Dat inzicht uit de procestheologie ende feministische theologie is de basis van Kellers denken. Zij ontwikkelde een originele kijk op grote theologische thema’s als godsleer, apocalyptiek en schepping. Daartoe leest ze de bijbel zorgvuldig en verhoudt ze zich tot theologen en (post)moderne) filosofen. De nadruk in dit college zal liggen op de verhouding van God en wereld in ecologisch perspectief: God is verweven met de onderlinge relaties van alle schepselen, maar uiteindelijk onkenbaar.

De leergang start op zaterdag 3 februari 2018. U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-. Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29, 8012 DE, Zwolle
Tijd: 10:00-12:30 uur

zaterdag
03 maart 2018
10:00 uur

aanmelden


De tafel – Een wereld die er niet meer is, de stichtingen Rosenburg en Bloemendaal in de oorlogsjaren – Corry van Straten

Tot 2015 was het nauwelijks bekend wat er gebeurde in de psychiatrische stichtingen van Den Haag gedurende de oorlog. Alle patiënten zijn geëvacueerd naar zusterinstellingen elders in het land waar ze te maken kregen met oorlogsgeweld, alle Joodse patiënten en onderduikers zijn weggevoerd en vermoord en geheel Bloemendaal is verwoest vanwege het afschieten van de V2s. Er is veel over te vertellen. De auteur van het bovengenoemde boek, Corry van Straten, wil dat graag doen op 5 maart.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, leestafel in de hal
Tijd: 14:30-16:00 uur
Inschrijven t/m 3 maart
Toegang: gratis

maandag
05 maart 2018
14:30 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebedVan 18:15-18:45 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 15 januari t/m 25 juni
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
05 maart 2018
18:15 uur

aanmelden


Pauzeconcert

De CTK heeft al vele jaren (evenals de Boskant dat had) pauzeconcerten i.s.m. het Koninklijk Conservatorium. Een mooi moment om je te laten verrassen door aanstormend talent. Toegang is vrij. Organisatie: Christus Triumfatorkerk i.s.m. DEZINNEN.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, kerkzaal
Iedere 2e en 4e donderdag de maand van 12:30-13:15 uur
Toegang: vrije gift

donderdag
08 maart 2018
12:30 uur

aanmelden


Schrijfcafé voor vrouwen – 3

Ben je op zoek naar creatieve inspiratie om te schrijven? Houd je van levensverhalen, dagboeken, gedichten? Dan is het schrijfcafé voor vrouwen iets voor jou. Iedere 2e vrijdag van de maand. Graag zelf pen en papier meenemen. Begeleiding: Joyce Kappetein. Informatie: 06-40397700.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN (aanbellen bij DEZINNEN)
Tijd: 10:00-12:00 uur
Toegang: € 12,- per keer

vrijdag
09 maart 2018
10:00 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebedVan 18:15-18:45 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 15 januari t/m 25 juni
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
12 maart 2018
18:15 uur

aanmelden


Bijbelleesgroep – 2

In  februari en maart sluiten wij onze reeks over de apostel Paulus af met twee avonden waarin wij gaan lezen uit Paulus' brief aan de Galaten. In april en mei lezen wij uit het Oude Testament enkele Psalmen: gedichten, liederen, over diepmenselijke gevoelens van angst, verdriet maar ook hoop en vreugde. Na een korte historische inleiding gaan wij samen lezen en ontdekken wat deze teksten ons te zeggen hebben.
Begeleiding: Elizabeth Boddens Hosang
bijbelgroep
Locatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN
Tijd: 19:30-21:00 uur

Inschrijven tot een week van te voren
Toegang: € 3,- per keer

maandag
12 maart 2018
19:30 uur

aanmelden


Christelijke mystiek in woord en beeld – lezing Kick Bras

oog in oog Kick BrasChristelijke mystiek heeft een indrukwekkend religieus en cultureel erfgoed voortgebracht, waarvan we kunnen genieten in woord én beeld. Mystiekkenner Kick Bras schrijft hierover in zijn recent verschenen boek ‘Oog in Oog’ en gidst ons langs teksten en kunstvoorwerpen uit velkick Brase eeuwen, landen en tradities en ontsluit hun blijvende zeggingskracht. Met hem ontdekken wij in al die verscheidenheid hun onderlinge verwantschap, hun gerichtheid op die Ene, op het goddelijk mysterie waarin wij leven en vragen we ons af hoe wij nu, als mensen van de 21e eeuw, dat mysterie zouden kunnen ervaren. Het boek ‘Oog in Oog’ is op de avond van de lezing verkrijgbaar.
Organisatie: DEZINNEN i.s.m. Klooster Passionisten Haastrecht.

Locatie:  Klooster Passionisten Haastrecht, Provincialeweg Oost 62, 2851 AG, Haastrecht
Tijd: 19:30 uur
Inschrijven t/m 12 maart
Toegang: € 8,-

woensdag
14 maart 2018
19:30 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebedVan 18:15-18:45 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 15 januari t/m 25 juni
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
19 maart 2018
18:15 uur

aanmelden


Pauzeconcert

De CTK heeft al vele jaren (evenals de Boskant dat had) pauzeconcerten i.s.m. het Koninklijk Conservatorium. Een mooi moment om je te laten verrassen door aanstormend talent. Toegang is vrij. Organisatie: Christus Triumfatorkerk i.s.m. DEZINNEN.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, kerkzaal
Iedere 2e en 4e donderdag de maand van 12:30-13:15 uur
Toegang: vrije gift

donderdag
22 maart 2018
12:30 uur

aanmelden


Concert Stabat Mater Pergolesi – Marta Lončar & Company

Marta LoncarIn de voorlaatste week van de Passietijd brengen Marta Lončar, enkele medesolisten en hun muzikale begeleiders een concert met bekende én onbekende werken voor de passietijd. Daarbij staat het mooie en ontroerende Stabat Mater van Pergolesi centraal. De liederen worden af en toe verbonden door korte teksten.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 19:30-21:15 uur
Inschrijven t/m 20 maart
Toegang: € 10,- (studenten € 6,-)

donderdag
22 maart 2018
19:30 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebedVan 18:15-18:45 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 15 januari t/m 25 juni
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
26 maart 2018
18:15 uur

aanmelden


Goede Vrijdag – Meditatieve viering

Goede vrijdagIn het lijden en de dood van Jezus van Nazareth naderen we de kern van ons leven. Daar, op het scherpst van de snede, geeft het mysterie dat leven is zich bloot en vieren we onze verbondenheid met dat mysterie dat onze levens draagt en door ons God wordt genoemd.
M.m.v. gregoriaans koor Gaudete o.l.v. Winfried Verweij.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, kerkzaal
Tijd: 18:00-19:00 uur

vrijdag
30 maart 2018
18:00 uur

aanmelden


Paaswake – wachten op het licht dat komt

TPasen bij DEZINNENussen Goede Vrijdag en Pasen keert wat een nederlaag lijkt tot een overwinning van de zachte krachten. We vieren de opstanding van Christus met het Exultet, verhalen ten leven en wachten op het licht. Na afloop een eenvoudig ontbijt voor wie wil.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, kerkzaal
Tijd 06:00-07:00 uur
Inschrijven uiterlijk 29 maart voor 20:00 uur
Toegang: vrije gift

zondag
01 april 2018
06:00 uur

aanmelden


Workshop Frances Young -dr. Theo Hettema

Op 18 april houdt de Engelse theologe Frances Young op uitnodiging van DEZINNEN een lezing bij DEZINNEN. Voor wie, met het oog daarop, tevoren wat beter in het werk en denken van deze bijzondere denkster thuis wil raken geeft Theo Hettema, verbonden aan de PThU, op 4 april een inleiding op haar denken. Een boeiende avond is gegarandeerd en de 18e wordt nog meer de moeite waard.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 19:30-21:00 uur
Inschrijven t/m 2 april
Toegang: € 5,-
Aantal deelnemers: minimaal 6

woensdag
04 april 2018
19:30 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebedVan 18:15-18:45 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 15 januari t/m 25 juni
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
09 april 2018
18:15 uur

aanmelden


Bijbelleesgroep – 3

In februari en maart sluiten wij onze reeks over de apostel Paulus af met twee avonden waarin wij gaan lezen uit Paulus' brief aan de Galaten. In april en mei lezen wij uit het Oude Testament enkele Psalmen: gedichten, liederen, over diepmenselijke gevoelens van angst, verdriet maar ook hoop en vreugde. Na een korte historische inleiding gaan wij samen lezen en ontdekken wat deze teksten ons te zeggen hebben. Begeleiding: Elizabeth Boddens Hosang.

bijbelgroep Locatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN
Tijd: 19:30-21:00 uur
Inschrijven tot een week van te voren
Toegang: € 3,- per keer

maandag
09 april 2018
19:30 uur

aanmelden


Schrijver Willem Jan Otten over zijn werk, geloven en over Christian Wiman

bkottenwaarom9028240659In zijn boek ‘Waarom komt u ons hinderen?’ onderzoekt Otten wat het uitmaakt dat hij zichzelf is gaan beschouwen als zoiets ongebruikelijks als een ‘gekerstende intellectueel’ en tracht hij tot de kern van zijn wereldbeeld te komen. Ook in zijn andere werk (oa. Specht en zoon en zijn gedichtenbundels) toont hij zich iemand voor wie het Evangelie meer is dan een bron van inspiratie alleen. Otten komt spreken over zijn boek ‘Waarom komt u ons hinderen’ , het boek ‘Mijn heldere afgrond’ van Christian Wiman en zijn meest recente dichtbundel‘Genadeklap’ en gaat daarover in gesprek met de aanwezigen. Organisatie: DEZINNEN i.s.m. Klooster Passionisten Haastrecht.

Locatie: Klooster Passionisten Haastrecht - By Goeyan, Provincialeweg Oost 62, 2851 AG, Haastrecht
Tijd: 19:30-21:15 uur
Inschrijven t/m 9 april
Toegang: € 8,-

donderdag
12 april 2018
19:30 uur

aanmelden


Schrijfcafé voor vrouwen – 4

Ben je op zoek naar creatieve inspiratie om te schrijven? Houd je van levensverhalen, dagboeken, gedichten? Dan is het schrijfcafé voor vrouwen iets voor jou. Iedere 2e vrijdag van de maand. Graag zelf pen en papier meenemen. Begeleiding: Joyce Kappetein. Informatie: 06-40397700.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN  (aanbellen bij DEZINNEN)
Tijd: 10:00-12:00 uur
Toegang: € 12,- per keer

vrijdag
13 april 2018
10:00 uur

aanmelden


LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING’ – COLLEGE 6 (Zwolle)

In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit voorjaar in Zwolle en Huissen wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.

Geloven3 cover College 6 Kathryn Tanner – Toekomst Christelijke Traditie
door dr. Akke van der Kooi

Tanner neemt christelijke traditie serieus en zoekt naar vernieuwing vanuit klassieke elementen. Zij verkent wat het betekent dat God is verstaan als Gever van alle goede gaven te midden van lijden, conflict en de fragiliteit van de schepping. We leren Tanner kennen als iemand die naar vernieuwing zoekt vanuit klassieke elementen. Hoe komt het dat elementen uit de oude kerk nu nog potentie kunnen hebben in religieuze levens en het theologisch gesprek in een seculiere tijd.

De leergang start op zaterdag 3 februari 2018. U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-. Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29, 8012 DE, Zwolle
Tijd: 10:00-12:30 uur

zaterdag
14 april 2018
10:00 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebedVan 18:15-18:45 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 15 januari t/m 25 juni
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
16 april 2018
18:15 uur

aanmelden


De mens als verhaal van God – Paul Ricoeur – door prof. dr. Mechteld Jansen

Paul RicoeurAls filosoof heeft Ricœur vooral bekendheid verworven door zijn werken over de menselijke vrije wil en de mens als een verhalend wezen. Hoewel hij een omvangrijk en veelzijdig oeuvre nalaat, is hij nooit een modieuze denker geweest zoals Lacan, Sartre of Derrida. Ricoeur is van grote invloed geweest op theologen die probeerden in een geseculariseerde, postmoderne samenleving over geloof te spreken. Vaak maakten ze daarbij gebruik van het begrip ‘Tweede Naïviteit’, waarvan Ricoeur de uitvinder is. Dat kan omschreven worden als een geloof dat de kritiek van het atheïsme overstijgt, de eerste naïviteit van de letterlijkheid van geloof en ongeloof voorbij, zodat een Godsbeleving mogelijk wordt, waarin weer sprake kan zijn van authentieke verwondering. Mechtild Jansen is rector en voorzitter college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Amsterdam en Groningen.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 19:30-21:15 uur
Inschrijven t/m 13 april
Toegang: € 8,-

maandag
16 april 2018
19:30 uur

aanmelden


God’s presence – Frances Young

God's Presence Frances YoungYoung weet in haar boek God’s Prefrances-youngsence op verrassende en hoofd en hart aansprekende wijze de belangrijkste inzichten van de oude kerkvaders te verbinden met moderne thema’s in onze cultuur en ons denken. ''No-one but Frances Young could have written a book like this. It’s a book of exceptional human maturity as well as intellectual challenge. It isa tresury of real wisdom, authorative and vulnerable.'' Rowan Williams. Frances Young was Professor of Theology aan de Universiteit van Birmingham en is op uitnodiging van DEZINNEN in Nederland. (zie ook 4 april: workshop Theo Hettema)

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 20:00-21:45 uur
Insc
hrijven t/m 16 april
Toegang: € 10,-
Lezing is in het Engels.

woensdag
18 april 2018
20:00 uur

aanmelden


Is uw God de mijne? – reeks spreken & denken over God – dialoog

In seizoen 2017/2018 wordt de vraag naar God op vier avonden vanuit verschillende invalshoeken belicht en met de aanwezigen besproken. God is terug in de filosofie, ook voor atheïstische filosofen die geen ‘kind met badwater’ willen weggooien. Op de vierde avond in de reeks gaan Marcel Poorthuis en Kamel Essabane met elkaar in gesprek over de vraag of cq in hoeverre het in de Islam en het Christendom eigenlijk om dezelfde God gaat. In hoeverre is het gemakzucht om te snel te concluderen dat we het over hetzelfde hebben als we vanuit deze twee grote religieuze tradities over God spreken. Deze lezing maakt deel uit van de reeks 'Spreken en denken over God' georganiseerd door  WG toerusting en vorming Christus Triumfatorkerk & Duinzichtkerk i.s.m. DEZINNEN.
Kamel-EssabaneMarcel_Poorthuis-250x167Locatie: Duinz
ichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89-91, 2596 TC, Den Haag
Tijd: 20:00 uur
Toegang
: vrije gift

donderdag
19 april 2018
20:00 uur

aanmelden


LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING’ – COLLEGE 7 (Zwolle)

In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit voorjaar in Zwolle en Huissen wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.

Geloven3 coverCollege 7: Rowan Williams - Het onuitputtelijke mysterie van de werkelijkheid door prof. dr. Stephan van Erp
Rowan Williams is de voormalige aartsbisschop van Canterbury. Als theoloog schreef hij over uiteenlopende zaken zoals de triniteit, de moderne romanliteratuur, Russische filosofie, oorlog en vrede, economie, en de geschiedenis van de spiritualiteit. In dit college vormt de biografie van Williams de achtergrond van zijn theologische inzichten. Zo zal duidelijk worden dat voor Williams niet het religieuze of het transcendente, maar de godsrelatie de enige toegangsweg is om in deze tijd te geloven.

De leergang start op zaterdag 3 februari 2018. U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-. Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29, 8012 DE, Zwolle
Tijd: 10:00-12:30 uur

zaterdag
21 april 2018
10:00 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebedVan 18:15-18:45 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 15 januari t/m 25 juni
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
23 april 2018
18:15 uur

aanmelden


LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING’ – COLLEGE 8 (Zwolle)

In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit voorjaar in Zwolle en Huissen wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.

Geloven3 cover College 8 (laatste college uit de reeks): God als binnenbrekende en vernieuwende kracht  door prof. dr. Erik Borgman

De moderne theologie wilde God temmen. Naarmate de werkelijkheid meer in de greep van mensen raakte, werd het beeld van een ongrijpbare, alle categorieën doorbrekende God moeilijker plaatsbaar. De laatste decennia zijn de problemen met onze pogingen die wereld te beheersen steeds duidelijker aan het licht gekomen. Dit maakt de verhalen over een God die zich blijft mengen in de gang van de wereld, over Jezus die de gebruikelijke visie op hoog en laat omkeert, en over de Geest die vrij en bevrijdende waait waar en waarheen zij wil, op een nieuwe manier interessant. Wat kan het betekenen dat hier, waar wij zijn, God bij de mensen woont?De leergang start op zaterdag 3 februari 2018. U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-. Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29, 8012 DE, Zwolle
Tijd: 10:00-12:30 uur

 

vrijdag
27 april 2018
10:00 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebedVan 18:15-18:45 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 15 januari t/m 25 juni
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
30 april 2018
18:15 uur

aanmelden


Kennismaking met Taizé – Kloosterleven

Een reisje naar Taizé midden in de mooie Bourgogne om kennis te maken met een moderne (internationale) vorm van kloosterleven die jongeren (en ouderen) uit heel Europa trekt en aanspreekt. Reken op 1000 jongeren daar. We organiseren ons eigen vervoer, tenten en delen de kosten. We gaan voor 3-4 dagen meeleven.
Zie: https://www.taize.fr/nl

Flyer 2Locatie: Taizé, Frankrijk
Inschrijven t/m 25 april
Kosten: ca € 100,-/ € 125,-
Leeftijd: 20-40
Aantal deelnemers: 6-12 personen

woensdag
02 mei 2018
00:00 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebed Van 18:15-18:45 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 15 januari t/m 25 juni
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
07 mei 2018
18:15 uur

aanmelden


Schrijfcafé voor vrouwen – 5

Ben je op zoek naar creatieve inspiratie om te schrijven? Houd je van levensverhalen, dagboeken, gedichten? Dan is het schrijfcafé voor vrouwen iets voor jou. Iedere 2e vrijdag van de maand. Graag zelf pen en papier meenemen. Begeleiding: Joyce Kappetein. Informatie: 06-40397700.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN  (aanbellen bij DEZINNEN)
Tijd: 10:00-12:00 uur
Toegang: € 12,- per keer

vrijdag
11 mei 2018
10:00 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebed Van 18:15-18:45 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 15 januari t/m 25 juni
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
14 mei 2018
18:15 uur

aanmelden


Bijbelleesgroep – 4

In februari en maart sluiten wij onze reeks over de apostel Paulus af met twee avonden waarin wij gaan lezen uit Paulus' brief aan de Galaten. In april en mei lezen wij uit het Oude Testament enkele Psalmen: gedichten, liederen, over diepmenselijke gevoelens van angst, verdriet maar ook hoop en vreugde. Na een korte historische inleiding gaan wij samen lezen en ontdekken wat deze teksten ons te zeggen hebben. Begeleiding: Elizabeth Boddens Hosang.

bijbelgroep Locatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN
Tijd: 19:30-21:00 uur
Inschrijven tot een week van te voren
Toegang: € 3,- per keer

maandag
14 mei 2018
19:30 uur

aanmelden


Lenteavond 1 – leven van wat komt

Een lenteavond, nog niet ingevuld. Wie weet ontstaat er in de loop van het voorjaar een leuk initiatief……

maandag
21 mei 2018
18:00 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebed Van 18:15-18:45 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 15 januari t/m 25 juni
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
28 mei 2018
18:15 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebed Van 18:15-18:45 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 15 januari t/m 25 juni
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
04 juni 2018
18:15 uur

aanmelden


Schrijfcafé voor vrouwen – 6

Ben je op zoek naar creatieve inspiratie om te schrijven? Houd je van levensverhalen, dagboeken, gedichten? Dan is het schrijfcafé voor vrouwen iets voor jou. Iedere 2e vrijdag van de maand. Graag zelf pen en papier meenemen. Begeleiding: Joyce Kappetein. Informatie: 06-40397700.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN  (aanbellen bij DEZINNEN)
Tijd: 10:00-12:00 uur
Toegang: € 12,- per keer

vrijdag
08 juni 2018
10:00 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebed Van 18:15-18:45 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 15 januari t/m 25 juni
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
11 juni 2018
18:15 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebed Van 18:15-18:45 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 15 januari t/m 25 juni
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
18 juni 2018
18:15 uur

aanmelden


Lenteavond 2 – Leven van wat komt

Een lenteavond, nog niet ingevuld. Wie weet ontstaat er in de loop van het voorjaar een leuk initiatief……

maandag
18 juni 2018
20:30 uur

aanmelden


Avondgebed

avondgebed Van 18:15-18:45 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Laat genoeg voor wie eerst nog moet werken en vroeg genoeg om daarna verder te gaan naar een avondafspraak of thuis nog een avond te hebben. Wekelijks moment van ontmoeting bij DEZINNEN. Het avondgebed wordt op de 1e en 3e maandag van de maand doorgaans begeleid door Gregoriaans koor Gaudete of het Evensongkoor van DEZINNEN. Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 15 januari t/m 25 juni
Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
25 juni 2018
18:15 uur

aanmelden


Seizoensafsluiting

Dit keer – afhankelijk van het weer - een combi van eten, workshops en wie weet ….
Noteer de datum in je agenda. Later meer.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 18:00-22:00
Inschrijven verplicht
Toegang: vrij

woensdag
27 juni 2018
18:00 uur

aanmelden