LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING’ – COLLEGE 2 (Utrecht)In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit najaar in Utrecht en Den Bosch wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.

GelovenCollege 2: Marchel Gauchet: De onttovering van de wereld en de dynamiek van de transcendentie
door dr. Stijn Latré

Volgens Gauchet zijn de onttovering van de wereld en de resulterende secularisatie het gevolg van ontwikkelingen binnen de religie zelf. Met name de joods-christelijke traditie bevat in zich structurele elementen die leiden tot secularisatie. Vanuit Gauchets analyse van de spanning tussen het zichtbare en onzichtbare analyseren we de totstandkoming van onze onttoverde wereld en staan we stil bij de vraag: wat met ‘het religieuze’ na ‘de religie’?De leergang start op zaterdag 23 september 2017. U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-. Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Dominicuskerk, ingang pastorie, Palestrinastraat 1, 3533 EH, Utrecht
Tijd: 10:00-12:30 uur

zaterdag
07 oktober 2017
10:00 uur

aanmelden

<< overzicht