LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING’ – COLLEGE 3 (Den Bosch)In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit najaar in Utrecht en Den Bosch wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.

GelovenCollege 3: Richard Kearney: Transcendentie in de seculiere tijd - over vreemdelingen en vluchtelingen
door prof. dr. Laurens ten Kate

Al in de Oudheid was de vreemdeling een ambivalente figuur. Hij was een indringer die vrees inboezemde maar tegelijkertijd moest men hem als vriend gastvrijheid bieden. Denkers als Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy en Richard Kearney hebben deze dubbele status van de vreemdeling nader geanalyseerd. Jodendom,
christendom en islam maken van de vreemdheid een dragend idee: de mens moet dwalen in den vreemde, daar ligt zijn bestemming. We onderzoeken de sporen en gevolgen van deze secularisering van de vreemde met speciale aandacht voor het werk van Kearney.

De leergang start op zaterdag 23 september 2017. U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-. Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie:  Grote Kerk, Kerkstraat 20, 5211 KG, Den Bosch
Tijd: 14:00-16:30 uur

zaterdag
14 oktober 2017
14:00 uur

aanmelden

<< overzicht