LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING – COLLEGE 4 (UTRECHT)In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit najaar in Utrecht en Den Bosch wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.

GelovenCollege 4: Charles Taylor: Wat is secularisatie
door prof. dr. Guido Vanheeswijck

In zijn monumentale werk ‘A Secular Age' beantwoordt Taylor de vraag hoe de westerse cultuur vanaf 1500 geleidelijk is geseculariseerd. In dit college presenteren we eerst die analyse en vervolgens vergelijken we de analyse van Taylor met die van Gauchet (zie college 2) en gaan we vervolgens na welke mogelijkheden er vandaag voor de religie overblijven.

De leergang start op zaterdag 23 september 2017. U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-. Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Dominicuskerk, ingang pastorie, Palestrinastraat 1, 3533 EH, Utrecht
Tijd: 10:00-12:30

zaterdag
21 oktober 2017
10:00 uur

aanmelden

<< overzicht