LEERGANG ‘GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING’ – COLLEGE 5 (ZWOLLE)In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit voorjaar in Zwolle en Huissen wordt gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.

Geloven3 coverCollege 5: Catherine Keller – God in ontwikkeling door drs. Trees van Montfoort
Alles wat is, wordt in relaties. Dat inzicht uit de procestheologie ende feministische theologie is de basis van Kellers denken. Zij ontwikkelde een originele kijk op grote theologische thema’s als godsleer, apocalyptiek en schepping. Daartoe leest ze de bijbel zorgvuldig en verhoudt ze zich tot theologen en (post)moderne) filosofen. De nadruk in dit college zal liggen op de verhouding van God en wereld in ecologisch perspectief: God is verweven met de onderlinge relaties van alle schepselen, maar uiteindelijk onkenbaar.

De leergang start op zaterdag 3 februari 2018. U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-. Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29, 8012 DE, Zwolle
Tijd: 10:00-12:30 uur

zaterdag
03 maart 2018
10:00 uur

aanmelden

<< overzicht