ideal

LEERGANG 'GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING' - COLLEGE 4 (Den Haag)

De leergang wordt voorjaar 2019 opnieuw in Den Haag en in Amsterdam gegeven. Deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges met bekende docenten werd eerder door cursisten in Den Haag, Utrecht, Den Bosch en Zwolle als zeer goed gewaardeerd. De cursisten worden meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.

College 4: Richard Kearney – transcendentie in de seculiere tijd – over vreemdelingen en vluchtelingen door prof. dr.
Laurens ten Kate

Al in de Oudheid was de vreemdeling een ambivalente figuur. Hij was vijand en vriend tegelijk; een indringer die vrees  inboezemde maar tegelijkertijd moest men hem als vriend gastvrijheid bieden. Denkers als Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy en Richard Kearney hebben deze dubbele status van de vreemdeling nader geanalyseerd. Jodendom, christendom en islam maken van de vreemdheid een dragend idee: de mens moet dwalen in den vreemde, daar ligt zijn bestemming. We onderzoeken de sporen en gevolgen van deze secularisering van de vreemde met speciale aandacht voor Kearney.De leergang start op zaterdag 26 januari 2019. U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-. Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL, Den Haag
Tijd: 14:00-16:30 uur

zaterdag
23 februari 2019
14:00 uur

Ik geef me hiervoor op:

Graag alle velden invoeren (invullen van veld 'opmerkingen' niet verplicht)


U kunt hieronder kiezen tussen direct betalen per bank of later (contant) betalen op de avond zelf

Kosten:
30

Totaal:
30

Om spam te voorkomen hoeft u alleen het vakje naast 'ik ben geen robot' aan te klikken. (In sommige gevallen stelt de Captcha u dan een vraag die u moet beantwoorden)


Mocht het inschrijven op deze manier niet lukken dan kunt u altijd gewoon een mailtje naar info@dezinnen.nl sturen met daarin: uw naam, telefoonnummer, de naam van de activiteit waarvoor u wilt reserveren en het aantal plaatsen dat u wilt reserveren.