De mens als verhaal van God – Paul Ricoeur – door prof. dr. Mechteld Jansen

Als filosoof heeft Ricœur vooral bekendheid verworven door zijn werken over de menselijke vrije wil en de mens als een verhalend wezen. Hoewel hij een omvangrijk en veelzijdig oeuvre nalaat, is hij nooit een modieuze denker geweest zoals Lacan, Sartre of Derrida. Ricoeur is van grote invloed geweest op theologen die probeerden in een geseculariseerde, postmoderne samenleving over geloof te spreken. Vaak maakten ze daarbij gebruik van het begrip ‘Tweede Naïviteit’, waarvan Ricoeur de uitvinder is. Dat kan omschreven worden als een geloof dat de kritiek van het atheïsme overstijgt, de eerste naïviteit van de letterlijkheid van geloof en     ongeloof voorbij, zodat een Godsbeleving mogelijk wordt, waarin weer sprake kan zijn van authentieke verwondering.

Met haar lezing beoogt Mechtild Jansen niet alleen een introductie te geven op het werk van deze grote denkers maar tracht zij zijn denken ook in te zetten in de zoektocht naar een nieuwe taal voor God in een geseculariseerde cultuur.

Mechtild Jansen is rector en voorzitter college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Amsterdam en Groningen.

Locatie: Christus Triumfatorkerk  Tijd: 19:30-21:15 uur  Inschrijven t/m 13 april  Toegang: € 8,-

maandag
16 april 2018
19:30 uur

aanmelden

<< overzicht