Geloven in de 21e eeuw - colleges

In 4 colleges worden op het snijvlak van religie en (post-)moderniteit actuele filosofische en theologische thema’s behandeld.
Inleidend college prof. dr. Marcel Cloost, college over Charles Taylor door prof. dr. Guido Vanheeswijck, college over Marcel Gauchet door dr. Stijn Latré en theologisch college door prof. dr. Erik Borgman.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Data: zaterdag 12 en 19 oktober
Tijd: 10:30-15:00 uur
Toegang: bij voorinschrijving voor 6 oktober € 90,- voor 4 colleges, reader en lunch, vanaf 6 oktober € 110,-. Losse colleges € 30,- (indiend plaats).
Minimaal 12, maximaal 20 deelnemers


 

zaterdag
19 oktober 2019
10:30 uur

aanmelden

<< overzicht