Heiligen & Engelen - Dries van den Akker SJ

Heiligenverhalen zijn Bijbelverhalen, maar dan verteld in het leven van een heilige. Gaat dat ook op als er sprake is van engelen in heiligenverhalen? Of dienen de engelen alleen maar om het leven van een heilige interessanter, mooier, (on)geloofwaardiger, heiliger, mystieker te maken? Komen die heiligen daardoor dichterbij ons te staan of juist verder van ons af? Hangt er een beetje van af wat ze doen in het leven van een heilige. Ik onderscheid negen à tien verschillende functies. Dries van den Akker daagt u uit om een lijstje te maken van de functies die engelen vervullen in heiligenlevens. En zijn al die functies terug te voeren op Bijbelse voorbeelden? En in uw eigen leven? Komen er engelen in voor?


Locatie: H. Agneskerk, Beeklaan 188, Den Haag
Tijd: 19:30-21:30 uur
Toegang: vrije gift
Organisatie.: ‘RK Parochies ‘De vier Evangelisten’en ‘Maria Sterre der Zee’ en De Zinnen, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog’.

maandag
18 maart 2019
19:30 uur

aanmelden

<< overzicht