LEERGANG 'GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING' - COLLEGE 5 (Amsterdam)

De leergang wordt voorjaar 2019 opnieuw in Den Haag en in Amsterdam gegeven. Deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges met bekende docenten werd eerder door cursisten in Den Haag, Utrecht, Den Bosch en Zwolle als zeer goed gewaardeerd. De cursisten worden meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.

College 5: Catherine Keller – God in ontwikkeling  door drs. Trees van Montfoort
Alles wat is, wordt in relaties. Dat inzicht uit de procestheologie ende feministische theologie is de basis van Kellers’ denken. Zij ontwikkelde een originele kijk op grote theologische thema’s als godsleer, apocalyptiek en schepping. Daartoe leest ze de bijbel zorgvuldig en verhoudt ze zich tot theologen en (post)moderne) filosofen. De nadruk in dit college zal liggen op de verhouding
van God en wereld in ecologisch perspectief: God is verweven met de onderlinge relaties van alle schepselen, maar uiteindelijk onkenbaar.


De leergang start op zaterdag 26 januari 2019. U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-. Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Dominicus Amsterdam, Spuistraat 12, 1012 TS, Amsterdam
Tijd: 10:00-12:30 uur

zaterdag
09 maart 2019
10:00 uur

aanmelden

<< overzicht