LEERGANG 'GELOVEN IN DE (POST) MODERNE SAMENLEVING' - COLLEGE 8 (Den Haag)

De leergang wordt voorjaar 2019 opnieuw in Den Haag en in Amsterdam gegeven. Deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges met bekende docenten werd eerder door cursisten in Den Haag, Utrecht, Den Bosch en Zwolle als zeer goed gewaardeerd. De cursisten worden meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich ook een vitale realiteit die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.

College 8 (laatste college uit de reeks): God als binnenbrekende en vernieuwende kracht door prof. dr. Erik Borgman
De moderne theologie heeft geprobeerd God te temmen. Naarmate de werkelijkheid meer in de greep van mensen raakte, werd het beeld van een ongrijpbare, alle categorieën doorbrekende God moeilijker plaatsbaar. De laatste decennia zijn de problemen met onze pogingen die wereld te beheersen steeds duidelijker aan het licht gekomen. Dit maakt de verhalen over een God die
zich blijft mengen in de gang van de wereld, over Jezus die de gebruikelijke visie op hoog en laat omkeert, en over de Geest die vrij en bevrijdend waait waar en waarheen zij wil, op een nieuwe manier interessant. Wat kan het betekenen dat hier, waar wij zijn, God bij de mensen woont?


De leergang start op zaterdag 26 januari 2019. U kunt zich ook voor een los college inschrijven als er nog plaats is, neem  contact op via info@dezinnen.nl om te kijken of er nog plaats is. De kosten voor een los college bedragen € 30,-. Voor meer informatie (folder) over de leergang klik hier.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL, Den Haag
Tijd: 14:00-16:30 uur

zaterdag
30 maart 2019
14:00 uur

aanmelden

<< overzicht