Menswaardig sterven - pleidooi voor nuance en niet-weten - Marc Desmet SJ

We worden in Nederland ouder dan voorheen en blijven langer gezond. Dat is goed nieuws. Tegelijk blijft gezondheid een kwetsbaar iets en dient het levenseinde zich mede nogal eens onder moeilijke omstandigheden aan. Tegen deze achtergrond stelt zich in onze samenleving ook de vraag naar het ‘menswaardig sterven’ en euthanasie. 
Marc Desmet is meer dan twintig jaar actief als palliatieve-zorgarts en vindt dat er in het dominante maatschappelijk debat over euthanasie iets essentieels ontbreekt: nuance. Hij schreef er een boek over: ‘Euthanasie: waarom niet? – Een pleidooi voor nuance en niet-weten’. Hij komt hierover spreken en gaat in gesprek met o.m. Willy Hoogendoorn, geestelijk verzorgster bij MCHaaglanden en anderen.  

Locatie: OLV Hemelvaartkerk, Loosduinse Hoofdstraat 4, Den Haag
Tijd: 19:30-21:30 uur
Toegang: vrije gift
Organisatie.: ‘RK Parochies ‘De vier Evangelisten’en ‘Maria Sterre der Zee’ en De Zinnen, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog’.

dinsdag
19 februari 2019
19:30 uur

aanmelden

<< overzicht