Tweegesprekken - Contemplatief leven 2 - Gerard Mathijsen

Het Tweegesprekken bij DEZINNEN dat in het najaar niet kon doorgaan!
Vele jaren was br. Gerard Mathijsen abt van de Sint Adelbertabdij in Egmond-binnen. Grote veranderingen hebben in de tijd dat hij kloosterling was plaatsgevonden. Minder medebroeders maar ook steeds weer nieuwe bezoekers., nieuwe initiatieven. Mensen die komen om iets te vinden, te delen of kwijt te raken (en soms alle drie). Een leven lang kiezen voor het klooster. Hoe kijkt hij daarop terug, wat is hem dierbaar gebleven, geworden als kloosterling, wat niet? Wat wil hij meegeven uit zijn kloostertraditie en wat hoopt hij dat mensenharten zal blijven raken….? Voor wie op zoek is naar een eigen vorm van contemplatief leven wellicht een boeiende ontmoeting. 

Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag

zaterdag
12 maart 2022
13:30 uur

aanmelden

<< overzicht