Uittocht uit de neoliberale droom? - Heeft het Neoliberale denken zijn tijd gehad? 7 okt

Heeft het neoliberale denken zijn langste tijd gehad?
Recente crises als de kredietcrisis, de klimaatcrisis en de coronacrisis lijken de neoliberale droom te verstoren. ZZP'ers komen in de knel en steeds meer kapitaal komt bij steeds minder mensen, met alle gevolgen van dien. Genoeg reden om hier tijdens een viertal avonden met deskundigen bij stil te staan. Is de uittocht uit deze neoliberale droom nodig en mogelijk?

1e avond:    Afschaffen...
Medio 2020 verscheen van de hand van Gabriël van denBrink het boek ‘Ruw ontwaken uit een neoliberale droomen de eigenheid van het Europese Continent’. Hierin geeft Van den Brink o.m. een verklaring voor de opkomst en invloed van het huidige neoliberale denken op de westerse politiek en samenlevingen. Tevens schetst hijde problematische gevolgen van dit denken voor de samenleving. Tegen de achtergrond van dit boek geven Gabriël van den Brink en Esther-Mirjam Sent hun visie op de wenselijkheid van een afscheid van dit neoliberaledenken en spreken zij o.l.v. Hans Opschoor, over de mogelijkheden en ‘uitwegen’ daartoe.

Prof. dr. Gabriel van den Brink was tot 2016 hoogleraar maatschappelijkebestuurskunde aan Tilburg University.
Prof. dr. Esther-Mirjam Sent is hoogleraar economische theorie en economischbeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Prof. dr. Hans Opschoor is voormalig rector van het Institute of
Social Studies DenHaag

Locatie: Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89-91, 2596 TC Den Haag

Toegang vrij, Collecte na afloop

Flyer over tweeluik download hier

donderdag
07 oktober 2021
20:00 uur

<< overzicht