Uittocht uit de neoliberale droom? - Heeft het Neoliberale denken zijn tijd gehad? 8 december

Heeft het neoliberale denken zijn langste tijd gehad?
Recente crises als de kredietcrisis, de klimaatcrisis en de coronacrisis lijken de neoliberale droom te verstoren. ZZP'ers komen in de knel en steeds meer kapitaal komt bij steeds minder mensen, met alle gevolgen van dien. Genoeg reden om hier tijdens een viertal avonden met deskundigen bij stil te staan. Is de uittocht uit deze neoliberale droom nodig en mogelijk?

2e avond:  .... Of Aanpassen?

Op deze tweede avond stelt Irene van Staverende vraag of de (internationale) markt zich wel laattemmen om zo ruimte te geven aan eenalternatieve ordening van de samenleving. Derecente geschiedenis lijkt het tegendeel te tonen.Is het losgezongen geldverkeer wel te sturen metonze huidige maatschappelijke systeem? Erik Borgman stelt de vraag naar het idee vanmaakbaarheid en beheersbaarheid dat tot op dedag van vandaag onder veel pogingen ligt om ‘degeest van de wereldeconomie aan banden teleggen’. Moet de vraag van onze tijd niet veelmeer zijn: zien we een uitweg of moeten we hetuithouden in de woestijn’?

Prof. dr. Erik Borgman is hoogleraar publieke Theologie aan TilburgUniversity.
Prof. dr. Irene van Staveren is hoogleraar Ontwikkelingseconomie aan deErasmus Universiteit van Rotterdam.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag

Toegang vrij, Collecte na afloop

Flyer over tweeluik download hier

 

woensdag
08 december 2021
20:00 uur

<< overzicht