Zin.com - 1e bijeenkomst van het seizoen

Binnen de christelijke traditie je eigen geloofsweg vinden en die bestendigen. Dat doen we bij Zin.com door gemiddeld 8 keer per jaar bijeen te komen. Daarbij houden we onszelf en anderen scherp m.b.t. wat we van wezenlijk belang vinden in ons leven en willen we nadrukkelijk binnen deze rijke traditie wegen vinden die passen in ons leven van alledag. Informatie: info@dezinnen.nl  Zie ook aparte flyer over Zin.com

Locatie: Christus Triumfatorkerk - zaal DEZINNEN
Tijd: 19:30-20:45 uur
Frequentie: Iedere 4e maandag van de maand

maandag
28 januari 2019
19:30 uur

<< overzicht