EU+ project DEZINNEN

ERASMUS+ project 'Sakralorte als Erinnerungsorte'

Projectcoördinatie: Otto Bartning-Arbeitsgemeinschaft Kirchenbau (OBAK) www.otto-bartning.de

Deelproject DEZINNEN Den Haag: 'Kloosters in Europa; eeuwenoud dragend spoor van Christelijke traditie en waardenontwikkeling'

Doelstelling: Bij doelgroepen bewustwording stimuleren m.b.t. de rol die de christelijke kloostertraditie heeft gespeeld en nog speelt cq. kan spelen in individuele levens en in onze cultuur en hen uitdagen om deze potentie (weer) op het spoor te komen.

1553636158

Abdij van Egmond

 Van 4 t/m 7 mei zijn delegaties van de deelnemende projecten in Den Haag voor verdere afstemming m.b.t. de diverse deelprojecten. Het Deelproject van DEZINNEN "Kloosterleven" verkeert in de productiefase. Er wordt hard gewerkt aan de diverse publicaties die samen op 11 juni 2017 tijdens een feestelijk programma op Open Kloosterdag van 13.30 - 15.30u zulen worden gepresenteerd in de adelbert Abdij te Egmond-binnen. Toegang is vrij.

2Oudezijds100-Kapel_318

 

stadsklooster arnhem1Kloosterleven zoekt in onze tijd nieuwe wegen. Zoals zo vaak in de geschiedenis.