Agenda

Avondgebed


Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voro wie wil

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
31 januari 2022
18:15 uur


Avondgebed


Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voro wie wil

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
07 februari 2022
18:15 uur


Waarheidszoekers - Lezing Cees Zweistra

In zijn prikkelende boek ‘Waarheidszoekers’ neemt Zwijstra je mee in de wereld van het nieuwe complotdenken. Waar komt het vandaan en welke rol spelen technologie en sociale media hierbij? Zwijstra is duidelijk. Voor hem is dit nieuwe complotdenken anders dan het oude. Voor hem is het niet zozeer een vorm van kritiek of een ‘onschuldig’ tijdverdrijf maar een alarmerend signaal van een technologische cultuur die dreigt te ontsporen. De bestorming van het Capitool was volgens hem niet slechts een incident.  Hij komt er over spreken bij DEZINNEN en gaat er graag over in gesprek. Het boek kan op deze avond worden gekocht.

Datum: Maandag 7 februari
Tijd: 19.30u
Locatie: Christus Triumfatorkerk 
Inschr. t/m 4/2  Toegang: € 8,-

maandag
07 februari 2022
19:30 uur

aanmelden


Schrijfcafé voor vrouwen

Schrif je graag brieven, kaarten, gedichten? Houd je van levensverhalen en dagboeken? Kom dan naar het schrijfcafé voor Vrouwen onder leiding van Joyce Kappetein, docent creatief schrijven. Ervaring niet noodzakelijk. Graag zelf pen en papier meenemen. Wil je meer weten? Stuur een mail naar: [email protected]

Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN  (aanbellen bij DEZINNEN)
Tijd: 10:30-12:30 uur   Toegang: € 12,- per keer (incl koffie/thee)
Iedere 2e vrijdag van sept t/m juni

vrijdag
11 februari 2022
10:30 uur

aanmelden


Zangworkshop - Marta Loncar

Iedereen die wil kan meedoen aan deze intro-zangworkshop die – Marta kennende – verkennend en verrijkend zal zijn.  Enkele ademhalings- en stemoefeningen komen voorbij. En ook tekstlezing; wat staat er, hoe spreek je het uit en wat doet dat bij het zingen. Vanzelfsprekend zijn er ook een paar liederen die worden ingeoefend en gezongen; want wat is er nu mooier dan zingend ervaren wat je hebt geleerd…. misschien smaakt het wel naar méér. De oefeningen zijn eenvoudig en voor iedereen te doen. Even kan het zomaar aanvoelen als in de film as it is in Heaven’.

Datum: Zaterdag 12 februari
Tijd: 14.00 – 15.30u
Locatie: Christus Triumfatorkerk 
Inschr. t/m 9/2  deelname: € 5,- 

 

zaterdag
12 februari 2022
14:00 uur

aanmelden


Avondgebed

Het Avondgebed bij DEZINNEN start pas op 31 januari
Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voro wie wil

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
14 februari 2022
18:15 uur


Bijbelleesgroep - 1

Verder lezen in het evangelie volgens Matteus. Teksten worden uitgedeeld. Geen voorkennis nodig. Verplichte opgave  bij DEZINNEN voor de eerste bijeenkomst, uiterlijk 7 februari bij [email protected] Bijdrage € 3,- per keer Begel: Elizabeth Boddens Hosang

Locatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN
Tijd: 19:30-21:00 uur 
14 febr, 14, met, 11 apr, 9 mei, 13 jun

U bent welkom bij het voorafgaand Avondgebedom 18:15 uur, met na afloop (18.45u koffie/thee (€1,-).

maandag
14 februari 2022
19:15 uur

aanmelden


Uittocht uit de neoliberale droom? - Heeft het Neoliberale denken zijn tijd gehad?

Heeft het neoliberale denken zijn langste tijd gehad?
Recente crises als de kredietcrisis, de klimaatcrisis en de coronacrisis lijken de neoliberale droom te verstoren. ZZP'ers komen in de knel en steeds meer kapitaal komt bij steeds minder mensen, met alle gevolgen van dien. Genoeg reden om hier tijdens een viertal avonden met deskundigen bij stil te staan. Is de uittocht uit deze neoliberale droom nodig en mogelijk?

2e avond:  .... Of Aanpassen?

Op deze tweede avond stelt Irene van Staverende vraag of de (internationale) markt zich wel laattemmen om zo ruimte te geven aan eenalternatieve ordening van de samenleving. Derecente geschiedenis lijkt het tegendeel te tonen.Is het losgezongen geldverkeer wel te sturen metonze huidige maatschappelijke systeem? Erik Borgman stelt de vraag naar het idee vanmaakbaarheid en beheersbaarheid dat tot op dedag van vandaag onder veel pogingen ligt om ‘degeest van de wereldeconomie aan banden teleggen’. Moet de vraag van onze tijd niet veelmeer zijn: zien we een uitweg of moeten we hetuithouden in de woestijn’?

Prof. dr. Erik Borgman is hoogleraar publieke Theologie aan TilburgUniversity.
Prof. dr. Irene van Staveren is hoogleraar Ontwikkelingseconomie aan deErasmus Universiteit van Rotterdam.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag
Tijd: 20.00 - 22.00u     LET OP: DE DATUM WIJKT AF VAN DATUM IN ONZE PROGRAMMAFOLDER
Toegang vrij, Collecte na afloop

Deze 2e avond moest eerder vanwege Coronamaatregelen worden uitgesteld

De 3e avond vindt plaats op 2 april met oa Rob de Wijk

 

dinsdag
15 februari 2022
20:00 uur

aanmelden


Avondgebed


Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voor wie wil

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
21 februari 2022
18:15 uur


'Onze adembenemende autonomie' - lezing Damiaan Denys


Volgens Damiaan Denys is er iets geks aan de hand in onze Westerse cultuur. Hoe kan het zijn dat in een van de meest welvarende landen vier op de tien mensen lijden aan een psychische stoornis? “We zijn gelukkiger, maar lijden meer dan ooit”. Die paradox houdt hem bezig.  In 2021 verscheen daarover het boek ‘Het tekort van het teveel’  en binnenkort komt het boek uit met de veelzeggende titel ‘Onze adembenemende autonomie’. Want hoe leefbaar is het verlangen naar zelfbeschikking dat de laatste decennia de basis vormt van beleid en denken over samenleven? Is er een verband tussen dat streven naar autonomie en het feit dat we statistisch gelukkiger zijn maar ondertussen meer lijden dan ooit…? Wordt het geen tijd om anders te gaan denken over autonomie, lijden en het niet-controleerbare? Maak het mee op 24 februari bij DEZINNEN. Moderator: Theo Hettema

Dautu: Donderdag 24 februari
Tijd:  14.00 – 16.00u
Locatie: Christus Triumfatorkerk  
Inschr. t/m 21/2 Toegang: € 10,-
 

donderdag
24 februari 2022
14:00 uur

aanmelden


Avondgebed


Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voor wie wil

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
28 februari 2022
18:15 uur


Avondgebed


Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voor wie wil

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
07 maart 2022
18:15 uur


The Uncontrollability of the World

We strive for control. We think we will be happier if we have control over all aspects of life, but the contrary seems true. Because we only feel touched, moved and alive when we encounter the uncontrollable, in falling snow or an unexpected encounter.  A controlled world, says German sociologist Hartmut Rosa, is a dead world. Fear, depression and alienation are all just symptoms of this development.

The driving force behind our contemporary culture is the desire to make the world controllable. As a result, we perceive everything we encounter as objects that we have to know, conquer, or made useful. With globalization and the digital revolution, the world is now at our fingertips in a historically unprecedented way. Yet we do not feel happier as a result. On the contrary, we increasingly experience the world as threatened and threatening at the same time. The more we try to control the world, the more it escapes from our grasp and the more we lose a sense of its meaning.

Learn from Hartmut Rosa about the roots of our longing for control and the consequences it has on how we perceive ourselves, others and the world around us.After his lecture Erik Borgman will give his reaction and both will discuss this matter. And there’s place for your questions as well. The evening will be moderated by Bert van den Bergh.

Prof. dr.Hartmut Rosa is professor of Sociology at the Friedrich-Schiller-University in Jena, Germany, and director of the Max Weber Center for Advanced Cultural and Social Studies in Erfuhrt. His many books include Social Acceleration (2013) and Resonance (2019).

 
Prof. dr. Erik Borgman is professor of Public Theology at Tilburg University. 
Dr. Bert van den Bergh is Senior lecturer  and researcher European Studies at The Hague University of Applied Sciences.

 

 
 

maandag
07 maart 2022
19:30 uur

aanmelden


Tweegesprekken - Contemplatief leven 2 - Gerard Mathijsen

Het Tweegesprekken bij DEZINNEN dat in het najaar niet kon doorgaan!
Vele jaren was br. Gerard Mathijsen abt van de Sint Adelbertabdij in Egmond-binnen. Grote veranderingen hebben in de tijd dat hij kloosterling was plaatsgevonden. Minder medebroeders maar ook steeds weer nieuwe bezoekers., nieuwe initiatieven. Mensen die komen om iets te vinden, te delen of kwijt te raken (en soms alle drie). Een leven lang kiezen voor het klooster. Hoe kijkt hij daarop terug, wat is hem dierbaar gebleven, geworden als kloosterling, wat niet? Wat wil hij meegeven uit zijn kloostertraditie en wat hoopt hij dat mensenharten zal blijven raken….? Voor wie op zoek is naar een eigen vorm van contemplatief leven wellicht een boeiende ontmoeting. 

Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag

zaterdag
12 maart 2022
13:30 uur

aanmelden


Avondgebed


Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voor wie wil

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
14 maart 2022
18:15 uur


Wat doen we met Vergrijzing? - Lezing Marinus van den Berg

Op verschillende manieren komen we ‘vergrijzing’ tegen. Daarbij kan het gaan om de eigen vergrijzing, de vergrijzing van ouders en naasten of de vergrijzing van buurt of geloofsgemeenschap. Hoe staan we tegenover vergrijzing en welke dilemma’s en kansen zijn daaraan verbonden? Marinus van den Berg komt er over spreken. Hij is schrijver van tientallen succesvolle boeken en een veelgevraagd spreker, hij is in vele functies pastoraal werkzaam geweest. De rode draad in zijn werk is, dat je ouderdom en dood niet moet wegstoppen. Die horen bij het leven en door er met elkaar over te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met ouderdom, afscheid en dood.

Locatie: Maria van Eik den Duinen  Loosduinse Hoofdstraat 6 Den Haag      Inschr via DEZINNEN 
Organisatie: De Haagse R.K. parochies ‘De vier Evangelisten’ en ‘Maria Sterre der Zee’ en katholiek netwerk DEZINNEN

 

woensdag
16 maart 2022
14:00 uur

aanmelden


Avondgebed


Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voor wie wil

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
21 maart 2022
18:15 uur


Avondgebed


Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voor wie wil

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
28 maart 2022
18:15 uur


Oude Nieuwe Liefde: Byung Chul Han - Floris Schleicher

Byung-Chul Han (1959) is een spraakmakende Duits-Koreaanse filosoof. De Spaanse krant El Pais noemde hem ‘De nieuwe ster van de Duitse filosofie.´ Dat is niet gek, want Han weet op originele wijze de negatieve kanten van huidige samenleving bloot te leggen en te bekritiseren. Hierbij benadrukt hij vooral dat de toegenomen druk om te presteren wezenlijke zaken als zingeving, inzicht en ontspanning op het spel zet. Bij zijn zoektocht naar alternatieven grijpt Han onder andere terug op gedachten over liefde (Eros) uit de klassieke filosofie. Tijdens deze lezing door Floris Schleicher wordt ingegaan op enkele hoofdgedachten van deze intrigerende denker, waarbij de nadruk met name zal liggen op Han’s pleidooi voor een nieuwe (of toch juist oude?) vorm van liefde. Na de lezing  gaan we met elkaar het gesprek aan over de filosofie van Han.

Floris Schleicher is filosoof en docent. Hij schreef onder meer mee aan het boek Filosoferen over God (2016) en publiceert op joop.nl. Onlangs werd hij door NRC geïnterviewd over Byung-Chul Han.

zaterdag
02 april 2022
10:30 uur

aanmelden


Tweegesprekken bij DEZINNEN - Duurzaam leven 2 - Robert Klaassen

Onze gast bij dit Tweegesprek bij DEZINNEN is Robert Klaassen. Hij is één van de initiatiefnemers van Drechtstadsboer, die wil bijdragen aan een gezondere aarde, een gezondere samenleving, een gezondere economie en een gezond lichaam. Drechtstads-boer wil bereiken dat bewoners in de Drechtsteden eten van boeren en producenten uit de directe omgeving tegen een eerlijke prijs op hun bord hebben. Drechtstadsboer is als avontuurlijke koploper zoekend op weg naar een duurzame samenleving. Hun activiteiten en projecten richten zich op een systeemtransitie in de landbouw. Voorbeelden zijn Stadslandbouw Dordrecht, Korte Keten, Groenekratje, Boer Burger Dialogen, en de Dutch Food Week. Wat is Drechtstadsboer tegengekomen bij het betrekken van burgers, boeren, overheid en andere organisaties? Wat betekent het als stadslandbouw van hype naar beweging gaat (zie het filmpje: https://www.drechtstadsboer.nl/stadslandbouw-dordrecht-2018-van-hype-naar-beweging/ In hoeverre vervullen zingeving en bezinning hierbij een rol?

Locatie:Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag

 

zaterdag
09 april 2022
13:30 uur

aanmelden


Goede Vrijdag - meditatieve viering

In het lijden en de dood van Jezus van Nazareth naderen we de kern van ons leven. Daarr geeft het  leven zich in al haar diepte bloot. Ieder jaar opnieuw vieren we onze verbondenheid met dit mysterie dat onze levens draagt en dat als de levende God met ons meereist. 

Locatie: Christuis Triumfatorkerk
Datum: 15 april
Tijd: 18.00 - 19.00u

Inschrijven verplicht via deze website of [email protected]

NB: raadpleeg ivm de coronameetregelen altijd onze website-homepage i.v.m. moelijke actuele aanpassingen

vrijdag
15 april 2022
18:00 uur

aanmelden


Paaswake - wachten op het lichtTussen Goede Vrijdag en Pasen keert wat een nederlaag lijkt tot een overwinning van de zachte krachten. Niet zelden komt het licht naar binnen door een kier onder de gesloten deur of door een scheur in de muur.  We vieren de opstanding van Christus met het Exultet, verhalen ten leven en wachten op het licht. Na afloop koffie en Paasbrood voor wie wil.

Locatie: Christuis Triumfatorkerk
Datum: 17 april
Tijd: 06.00 - 07.00u

Maximaal 15 personen, inschrijven verplicht via deze website of [email protected]

Raadpleeg i.v.m. ddcoronamaatregelen ook onze website-homepage i.v.m. evt. actuele aanpassingen.

 

zondag
17 april 2022
05:30 uur

aanmelden


Úittocht uit de neoloberale droom?'- 3 Europa; Speler of speelbal - Rob de Wijk

Het neoliberalisme met haar blinde vertrouwen in de markt leidde en leidt tot allerlei crises. Ingrijpen is gewenst. Maar zijn de internationale financiële markten wel te temmen en hoe maakbaar en beheersbaar is de wereldeconomie anno 2022? Op deze derde avond brengt Rob de Wijk de internationale machtsverhoudingen in het spel. Wordt Nederland immers geen wingewest van China als we internationaal economisch het spel niet even hard blijven spelen? De Wijk behoort tot de school van het realisme. Hij is wars van hoge idealen en goede bedoelingen. Of we het leuk vinden of niet, we bevinden ons midden in een machtsstrijd waar naïviteit onvermijdelijk leidt tot ondergang. Europa heeft – als grootste consumentenmarkt – wel degelijk economische macht, maar blijft aarzelen om deze politiek en militair in te zetten. Kunnen we het ons wel veroorloven om niet-neoliberaal te willen zijn? Dit realisme staat ver af van beschouwingen over vrijheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid en mensenrechten. Maar negeren van dit realisme kunnen we ons niet permitteren.

Rob de Wijk is hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Leiden en oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Zijn meest recente boek heeft als titel De slag om Europa. Hoe China en Rusland ons continent  uit elkaar spelen (2021). De Wijk is tevens columnist in Trouw. 

Organisatie van deze cyclus van 4 avonden: Duinzichtkerk, Christus Trumfatorkerk en DEZINNEN Den Haag.

Locatie: Duinzichtkerk Van Hogenhoucklaan 89-91 Den Haag 
 

donderdag
21 april 2022
20:00 uur


The Myth of religious Violence - William Cavanaugh

The idea that religion has a dangerous tendency to promote violence is part of the conventional wisdom of Western societies, and it underlies many of our institutions and policies, from limits on the public role of religion to efforts to promote liberal democracy in the Middle East. William T. Cavanaugh shows how timeless and transcultural categories of 'religion and 'the secular' are used in arguments that religion causes violence. He argues three points: 1) There is no transhistorical and transcultural essence of religion. What counts as religious or secular in any given context is a function of political configurations of power; 2) Such a transhistorical and transcultural concept of religion as non-rational and prone to violence is one of the foundational legitimating myths of Western society; 3) This myth can be and is used to legitimate neo-colonial violence against non-Western others, particularly the Muslim world, and increasingly is also used against Western Religion by those who do not understand their own framing secularism. William Cavanaugh is professor of Catholic studies and director of the Center for World Catholicism and Intercultural Theology.

Moderator Arnold Smeets.
Locatie: Christus Triumfatorkerk Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag
Lezing / Workshop - max 25 deelnemers - Program in English
Deelname: € 10,- (€ 20,- met lunch na afloop).
Opgave voor Lunch (12.30 - 13.30u) kan alleen via [email protected]

Prof. Cavanagh spreekt op 25 april 's avonds aan de Radboud Universiteit en op 26 april aan de Universiteit van Tilburg
Dit is een programma van Radboud Reflects, Tilburg University en DEZINNEN.

 

maandag
25 april 2022
10:30 uur

aanmelden


Moet je lezen - 'Godschaamte' - Tom van den Beld

Een nieuw regelmatig terugkerende activiteit bij DEZINNEN.

Een inleider die een half uur vertelt over een boek dat je zou moeten lezen en er dan met de aanwezigen over in gesprek gaat. Dit keer: Tom van den Beld over het boek Godschaamte van Stephan Sanders.

Voor wie de verdieping zoekt, zich graag laat bijpraten en enthousiasmeren alvorens het boek te kopen & lezen of graag wil horen wat een ander uit het reeds gelezen boek heeft gehaald. De nadruk ligt bij deze activiteit op verrijking, dialoog, verdieping, niet op dispuut of discussie

Locatie: Christus Triumfatorkerk

Voorafgaand aanschaf en lezen van het boek wordt aanbevolen maar is niet noodzakelijk om hier aan mee te doen.

vrijdag
06 mei 2022
15:30 uur

aanmelden


Onkruid vergaat wél - Joop Smit

De parabels van Jezus zijn kleurrijke, boeiende miniaturen. Ze willen lezers de ogen openen en met een andere blik naar zichzelf en de wereld om hen heen te laten kijken. Joop Smit schreef hier een boek over dat in september ’21 verschijnt. Hierin gaat het o.a. over de bijzondere manier waarop deze verhalen worden verteld en hoe vreemd en verrassend ze zijn. Ze voorzien gangbare normen en waarden van kritische vraagtekens. Dat maakt Jezus’ parabels niet onschuldig. Van de lezer wordt steeds een oordeel gevraagd en daarmee ook een andere kijk op het leven.  

Dr. Joop Smit osa doceerde van 1981 tot 2004 Nieuwe Testament aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag

Dit programma kon in december 2021 niet doorgaan.  Wegens omstandigheden kon het niet meer worden opgenomen in de Programmakrant van voorjaar 2022.

maandag
16 mei 2022
19:30 uur

aanmelden


Hannah Arendt en liefde voor de wereld – Ivana Ivkovic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mens heeft de wereld nodig om een waardig bestaan te kunnen leiden, volgens de duitse filosofe Hannah Arendt - een ruimte die we met elkaar delen en waarin wij betekenisvolle relaties met anderen kunnen aangaan. Die ruimte dreigde op allerlei manieren te verdwijnen in de jaren waarin Arendt leefde en schreef. Totalitarisme maakte van de wereld een gesloten systeem, waarin er geen ruimte voor het handelen en verandering mogelijk was, en waarin sommigen vrij letterlijk van de wereld werden beroofd en tot een 'wereldloos' bestaan veroordeeld. Maar ook de (neo)liberale maatschappij met haar nadruk op consumentisme en het jacht op persoonlijk geluk schiet in de ogen van Arendt tekort in het dragen van verantwoordelijkheid voor wat wij met elkaar gemeen hebben, en wat voor Arendt de kern is van wereldliefde, amor mundi. Die verantwoordelijkheid voor de wereld nemen  - denken, oordelen, handelen - was nooit een eenvoudige opdracht geweest. Welke invulling kunnen wij nu daaraan geven? Wat betekent het om vandaag van de wereld te houden?

Ivana Ivkovic studeerde filosofie aan de Universiteit van Tilburg en werkte aan de Katholieke Universiteit Brussel en de Universiteit van Tilburg. Momenteel bereidt zij een dissertatie voor op gebied van politieke filosofie. Zij is eigenaar van ‘NoWishfulThinking’

Locatie: Christus Triumfatorkerk  -  Inschr t/m 25/5  -  Toegang: € 8,-

maandag
30 mei 2022
19:30 uur

aanmelden


Moet je lezen - 'Leven in Volheid' - Theo Hettema

Een nieuwe regelmatig terugkerende activiteit bij DEZINNEN
Een inleider die een half uur vertelt over een boek dat je moet lezen en er dan met de aanwezigen over in gesprek gaat.
Dit keer: Theo Hettema over Leven in volheid van Timothy Radcliffe O.P.

Voor wie de verdieping zoekt, zich graag laat bijpraten en enthousiasmeren alvorens het boek te kopen & lezen of graag wil horen wat een ander uit het reeds gelezen boek heeft gehaald. De nadruk ligt bij deze activiteit op verrijking, dialoog, verdieping, niet op dispuut of discussie.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Voorafgaand aanschaffen en lezen van het boek wordt aanbevolen maar is niet noodzakelijk voor deelname.

vrijdag
10 juni 2022
15:30 uur

aanmelden