Agenda

Avondgebed

Van 6 september tot en met 20 december
Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voor wie wi.l

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
20 september 2021
18:15 uur


Avondgebed

Van 6 september tot en met 20 december
Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voor wie wi.l

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
27 september 2021
18:15 uur


'De Kerk is Fantastisch' - Rik Torfs

Onder de titel ‘De Kerk is fantastisch’ schreef Rik Torfs, hoogleraar kerkelijk recht, televisiemaker, columnist en ex rector magnificus van de Universiteit van Leuven een boek. Die beschrijving is niet altijd mooi, maar vaak wel. Want al is de kerk ook een plaats van verrotting, een angstige hoedster van de absolute waarheid en een zedemeesteres die het zelf met de moraal niet altijd even nauw neemt, toch waardeert Torfs haar zeer. Want ze draagt ook veel moois, veel goeds en veel waars met zich mee. Ze is veel meer dan wat mensen van haar maken maar ze is óók gewoon mensenwerk. Met milde humor vertelt Torfs hierover. Deze kerk gaat hem aan het hart en dat alleen al is de moeite van het aanhoren waard. Met moderator Ad van der Helm kunt u er met Torfs na zijn inleiding over in gesprek.

Organisatie: DEZINNEN
Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberlaan 154 Den Haag
Tijd: 19.30 - 21.15u

Inschrijven t/m 24/9 via: [email protected]
 

maandag
27 september 2021
19:30 uur

aanmelden


Avondgebed

Van 6 september tot en met 20 december
Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voor wie wi.l

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
04 oktober 2021
18:15 uur


Christelijke meditatie

Gebed behoeft geen woorden, hoe mooi en oprecht ook. Al onze woorden zijn te beperkt wanneer we binnengaan in de diepe, geheimnisvolle eenheid met God. De traditie van christelijke meditatie is een eenvoudig en vooral praktisch antwoord op de vraag naar hoe we kunnen bidden. We mediteren door het in stilte herhalen van een gebedswoord/mantra (25min).  Vooraf en erna wordt een tekst gelezen. Informatie: Dorothé v.d. Wetering, 06 4505 1171 [email protected] informatie: www.wccm.nl   Zie ook aparte flyer over ‘Christelijk Meditatie bij DEZINNEN’

Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal    
Tijd: 16:00-16:45 uur (deur open vanaf 15:45 uur)

Toegang: kleine gift  

Iedere 1e en 3e woensdag van de maanden september t/m juni

woensdag
06 oktober 2021
16:00 uur


Uittocht uit de neoliberale droom? - Heeft het Neoliberale denken zijn tijd gehad? 7 okt

Heeft het neoliberale denken zijn langste tijd gehad?
Recente crises als de kredietcrisis, de klimaatcrisis en de coronacrisis lijken de neoliberale droom te verstoren. ZZP'ers komen in de knel en steeds meer kapitaal komt bij steeds minder mensen, met alle gevolgen van dien. Genoeg reden om hier tijdens een viertal avonden met deskundigen bij stil te staan. Is de uittocht uit deze neoliberale droom nodig en mogelijk?

1e avond:    Afschaffen...
Medio 2020 verscheen van de hand van Gabriël van denBrink het boek ‘Ruw ontwaken uit een neoliberale droomen de eigenheid van het Europese Continent’. Hierin geeft Van den Brink o.m. een verklaring voor de opkomst en invloed van het huidige neoliberale denken op de westerse politiek en samenlevingen. Tevens schetst hijde problematische gevolgen van dit denken voor de samenleving. Tegen de achtergrond van dit boek geven Gabriël van den Brink en Esther-Mirjam Sent hun visie op de wenselijkheid van een afscheid van dit neoliberaledenken en spreken zij o.l.v. Hans Opschoor, over de mogelijkheden en ‘uitwegen’ daartoe.

Prof. dr. Gabriel van den Brink was tot 2016 hoogleraar maatschappelijkebestuurskunde aan Tilburg University.
Prof. dr. Esther-Mirjam Sent is hoogleraar economische theorie en economischbeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Prof. dr. Hans Opschoor is voormalig rector van het Institute of
Social Studies DenHaag

Locatie: Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89-91, 2596 TC Den Haag

Toegang vrij, Collecte na afloop

Flyer over tweeluik download hier

donderdag
07 oktober 2021
20:00 uur


Schrijfcafé voor vrouwen

Schrif je graag brieven, kaarten, gedichten? Houd je van levensverhalen en dagboeken? Kom dan naar het schrijfcafé voor Vrouwen onder leiding van Joyce Kappetein, docent creatief schrijven. Ervaring niet noodzakelijk. Graag zelf pen en papier meenemen. Wil je meer weten? Stuur een mail naar: [email protected]

Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN  (aanbellen bij DEZINNEN)
Tijd: 10:30-12:30 uur   Toegang: € 12,- per keer (incl koffie/thee)
Iedere 2e vrijdag van sept t/m juni

vrijdag
08 oktober 2021
10:30 uur

aanmelden


Avondgebed

Van 6 september tot en met 20 december
Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voor wie wi.l

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
11 oktober 2021
18:15 uur


Bijbelleesgroep - 2

Verder lezen in het evangelie volgens Matteus vanaf hoofdstuk 15. Teksten worden uitgedeeld. Geen voorkennis nodig. Verplichte opgave  bij DEZINNEN voor de eerste bijeenkomst, uiterlijk 30 aug bij [email protected] Bijdrage € 3,- per keer Begel: Elizabeth Boddens Hosang

Locatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN
Tijd: 19:30-21:00 uur 
13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december

U bent welkom bij het voorafgaand Avondgebed om 18:15 uur, met na afloop (18.45u koffie/thee (€1,-).

maandag
11 oktober 2021
19:15 uur


Thoughts on Solitude and Encounter in a time of Pandemics - Eric varden o.s.c.o. & Erik Borgman

The year 2020 has confronted the world — the whole world — with experiences of solitude in an unprecedented way. At the same time, it has made us realise how interconnected we are as human beings, how the world, whether we want to or not, really works as a community. What have we learnt from this? What might we learn? Drawing on insight gained during his life as a Trappist monk, which he shared in his book The Shattering of Loneliness, Erik Varden will, together with Erik Borgman, reflect on present  perplexities to try to make Christian sense of them and to formulate a Christian task for the era of Covid-19.

Eric Varden will also speak on Saturday October 16th from 15.00 till 17.00h in the Abbey-church of Berne Abbey in Heeswijk Dinther.
See:  https://bernemedia.com/evenement/lezing-erik-varden-2/

Eric Varden schreef het boekThe shattering of loneliness’ (in 2020 in het Nederlands uitgekomen als ‘De eenzaamheid doorbreken’ - BerneMedia). Dr. Erik Varden is Noor, promoveerde in Cambridge en was abt van de cisterciënzerabdij Mount Saint Bernard in Leicestershire (GBr.). Sinds oktober 2019 is hij bisschop van Trondheim in Noorwegen.  

Locatie: Christus Triumfatorkerk Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag
Inschrijven voor lezing in Den Haag t/m 13/10 via [email protected]
Toegang € 10,-  Programma in het Engels

zaterdag
16 oktober 2021
10:30 uur

aanmelden


Tweegesprekken - Contemplatief leven - 1 - Nadia Kroon

Dit najaar start DEZINNEN met een reeks tweegesprekken over bewust leven. Iedere keer gaat een gast in gesprek met een van onze gespreksleiders en is er gelegenheid voor de aanwezigen om ook deel te nemen aan dat gesprek. Op 16 oktober gaat het over contemplatief leven en is Nadia Kroon te gast. Wanneer ze voor het eerst een rooms-katholiek klooster bezoekt, verandert haar leven voorgoed. Gegrepen door een traditie van stille contemplatie en bescheiden gastvrijheid, wil zij deze wereld beter leren kennen. Jaren later wordt het verlangen naar stilte en inkeer sterker. In november 2020 verscheen van haar hand een boekje over: ‘Non in de bus’. Het geeft een uniek kijkje in de ziel van een moderne jonge vrouw die God zoekt en haar leven daar helemaal voor omgooit.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag

zaterdag
16 oktober 2021
13:30 uur

aanmelden


Avondgebed

Van 6 september tot en met 20 december
Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voor wie wi.l

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
18 oktober 2021
18:15 uur


Christelijke meditatie

Gebed behoeft geen woorden, hoe mooi en oprecht ook. Al onze woorden zijn te beperkt wanneer we binnengaan in de diepe, geheimnisvolle eenheid met God. De traditie van christelijke meditatie is een eenvoudig en vooral praktisch antwoord op de vraag naar hoe we kunnen bidden. We mediteren door het in stilte herhalen van een gebedswoord/mantra (25min).  Vooraf en erna wordt een tekst gelezen. Informatie: Dorothé v.d. Wetering, 06 4505 1171 [email protected] informatie: www.wccm.nl   Zie ook aparte flyer over ‘Christelijk Meditatie bij DEZINNEN’

Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal    
Tijd: 16:00-16:45 uur (deur open vanaf 15:45 uur)

Toegang: kleine gift  

Iedere 1e en 3e woensdag van de maanden september t/m juni

woensdag
20 oktober 2021
16:00 uur


Avondgebed

Van 6 september tot en met 20 december
Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voor wie wi.l

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
25 oktober 2021
18:15 uur


Allerzielen

Allerzielen bij DEZINNEN
Tijdens een speciaal avondgebed op dinsdag 2 november gedenken onze dierbare overledenen en vieren onze verbondenheid met hen en de kwetsbaarheid van onze levens. Na afloop drinken we beneden even koffie/thee met wie wil.

 

 

dinsdag
02 november 2021
19:00 uur


Christelijke meditatie

Gebed behoeft geen woorden, hoe mooi en oprecht ook. Al onze woorden zijn te beperkt wanneer we binnengaan in de diepe, geheimnisvolle eenheid met God. De traditie van christelijke meditatie is een eenvoudig en vooral praktisch antwoord op de vraag naar hoe we kunnen bidden. We mediteren door het in stilte herhalen van een gebedswoord/mantra (25min).  Vooraf en erna wordt een tekst gelezen. Informatie: Dorothé v.d. Wetering, 06 4505 1171 [email protected] informatie: www.wccm.nl   Zie ook aparte flyer over ‘Christelijk Meditatie bij DEZINNEN’

Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal    
Tijd: 16:00-16:45 uur (deur open vanaf 15:45 uur)

Toegang: kleine gift  

Iedere 1e en 3e woensdag van de maanden september t/m juni

woensdag
03 november 2021
16:00 uur


Tweegesprekken - Sterfelijk leven - Marinus van den Berg

In het tweede van een reeks tweegesprekken over bewust leven is dit keer Marinus van den Berg te gast. Marinus is priester en was als pastor werkzaam in verpleeghuizen, ziekenhuizen en in de palliatieve zorg. Door zijn boeken, artikelen en columns rond m.n.  ouderdom en sterfelijkheid  (waaronder ‘Rouwen in de tijd’) kreeg hij bekendheid bij een groot publiek. Bij ons komt hij hierover praten. Hoe vond hij dit werk, wat ziet hij als zorgelijke en goede ontwikkelingen, wat heeft hem dit zelf aan levensinzichten gebracht en wat hoopt hij dat anderen meenemen uit de christelijke traditie waarin hij heeft willen werken.  

zaterdag
06 november 2021
13:30 uur

aanmelden


Avondgebed

Van 6 september tot en met 20 december
Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voor wie wi.l

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
08 november 2021
18:15 uur


Bijbelleesgroep - 3

Verder lezen in het evangelie volgens Matteus vanaf hoofdstuk 15. Teksten worden uitgedeeld. Geen voorkennis nodig. Verplichte opgave  bij DEZINNEN voor de eerste bijeenkomst, uiterlijk 30 aug bij [email protected] Bijdrage € 3,- per keer Begel: Elizabeth Boddens Hosang

Locatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN
Tijd: 19:30-21:00 uur 
13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december

U bent welkom bij het voorafgaand Avondgebed om 18:15 uur, met na afloop (18.45u koffie/thee (€1,-).

maandag
08 november 2021
19:15 uur


Schrijfcafé voor vrouwen

Schrif je graag brieven, kaarten, gedichten? Houd je van levensverhalen en dagboeken? Kom dan naar het schrijfcafé voor Vrouwen onder leiding van Joyce Kappetein, docent creatief schrijven. Ervaring niet noodzakelijk. Graag zelf pen en papier meenemen. Wil je meer weten? Stuur een mail naar: [email protected]

Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN  (aanbellen bij DEZINNEN)
Tijd: 10:30-12:30 uur   Toegang: € 12,- per keer (incl koffie/thee)
Iedere 2e vrijdag van sept t/m juni

vrijdag
12 november 2021
10:30 uur

aanmelden


Colleges ‘Geloven in de 21e eeuw – Cloots, Brinkman, Vanheeswijck, Latré

 

 

 

 


In 4 colleges worden op het snijvlak van religie en (post-)moderniteit actuele filosofische en theologische thema’s behandeld. Inleidend college Prof. Dr. Marcel Cloots; college ‘dichters over het onuitsprekelijke’ door prof dr. Martien Brinkman; college over Marcel Gauchet door Dr. Stijn Latré en college over Charles Taylor door Prof. Dr. Guido Vanheeswijck,  Op 2 zaterdagen in november bijgepraat worden en de actuele relevantie van religie en christelijke traditie in de 21e eeuw (her-) ontdekken. (4 colleges, 2x lunch en reader). Geeft je nu op.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Data: 7 en 14 november 10.30 - 15.00u (incl lunch)
Aantal deelnemenrs: min 8 en max 15
Kosten; € 80,- bij inschrijving tot 17/10. Vanaf 17/10 € 100 (incl lunch). Losse colleges: € 30,-
Voor aanmelden [email protected]   of via de knop rechts
Aparte flyer is hier te downloaden

zaterdag
13 november 2021
10:30 uur

aanmelden


Tweegesprekken - Thuis leven - Emy Koopman

In de Volkskrant van 20 juni jl pleit schrijver en journalist Emy Koopman voor een ‘inheemse’ visie op onze omgeving. Nu de coronadreiging lijkt af te nemen is het wachten op een vrolijke hervatting van het massatoerisme en overconsumptie, alsof er niets is gebeurd. In het artikel roept zij onder de titel ‘Kunnen wij niet gewoon thuisblijven?’ op tot leven alsof de toekomst van de plek er toe doet en die plek te behandelen als een thuis. Waarom willen we toch zo graag weg van de plek die ons thuis is in plaats van deze echt te leren kennen? Ze gaat hierover in gesprek bij deze 3e Tweegesprekken bij DEZINNEN.

Locatie: Chtistus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag

zaterdag
13 november 2021
13:30 uur

aanmelden


Avondgebed

Van 6 september tot en met 20 december
Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voor wie wi.l

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
15 november 2021
18:15 uur


Christelijke meditatie

Gebed behoeft geen woorden, hoe mooi en oprecht ook. Al onze woorden zijn te beperkt wanneer we binnengaan in de diepe, geheimnisvolle eenheid met God. De traditie van christelijke meditatie is een eenvoudig en vooral praktisch antwoord op de vraag naar hoe we kunnen bidden. We mediteren door het in stilte herhalen van een gebedswoord/mantra (25min).  Vooraf en erna wordt een tekst gelezen. Informatie: Dorothé v.d. Wetering, 06 4505 1171 [email protected] informatie: www.wccm.nl   Zie ook aparte flyer over ‘Christelijk Meditatie bij DEZINNEN’

Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal    
Tijd: 16:00-16:45 uur (deur open vanaf 15:45 uur)

Toegang: kleine gift  

Iedere 1e en 3e woensdag van de maanden september t/m juni

woensdag
17 november 2021
16:00 uur


Colleges ‘Geloven in de 21e eeuw – Cloots, Brinkman, Vanheeswijck, Latré

 

 

 

 


In 4 colleges worden op het snijvlak van religie en (post-)moderniteit actuele filosofische en theologische thema’s behandeld. Inleidend college Prof. Dr. Marcel Cloots; college ‘dichters over het onuitsprekelijke’ door prof dr. Martien Brinkman; college over Marcel Gauchet door Dr. Stijn Latré en college over Charles Taylor door Prof. Dr. Guido Vanheeswijck,  Op 2 zaterdagen in november bijgepraat worden en de actuele relevantie van religie en christelijke traditie in de 21e eeuw (her-) ontdekken. (4 colleges, 2x lunch en reader). Geeft je nu op.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Data: 7 en 14 november 10.30 - 15.00u (incl lunch)
Aantal deelnemenrs: min 8 en max 15
Kosten; € 80,- bij inschrijving tot 17/10. Vanaf 17/10 € 100 (incl lunch). Losse colleges: € 30,-
Voor aanmelden [email protected]   of via de knop rechts
Aparte flyer is hier te downloaden

zaterdag
20 november 2021
10:30 uur

aanmelden


Avondgebed

Van 6 september tot en met 20 december
Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voor wie wi.l

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
22 november 2021
18:15 uur


Het wonder van Betekenis - Paul van Tongeren

“Ons denken wordt uitgedaagd door het grootste wonder dat er is: dat betekenis bestaat. Dat wij niet anders kunnen dan betekenis zien, horen, voelen, ruiken, kennen. Die betekenis is er niet zonder ons. Wat zou er überhaupt kunnen zijn zonder ons?” Deze tekst staat op de achterzijde van ‘Het wonder van betekenis’ Het boekje dat verscheen b.g.v. de verkiezing van Paul van Tongeren tot Denker des Vaderlands. Op 23 november spreekt hij over dit boekje; over de zoektocht mét Aristoteles en Nietzsche naar geluk en wijsheid.  

Locatie: DEZINNEN, Christus Troumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154

dinsdag
23 november 2021
19:30 uur

aanmelden


Tweegesprekken - Contemplatief leven 2 - Gerard Mathijsen

Tot slot van deze eerste reeks Tweegesprekken bij DEZINNEN is br. Gerard Mathijsen onze gast. Vele jaren was hij abt van de Sint Adelbertabdij in Egmond-binnen. Grote veranderingen hebben in de tijd dat hij kloosterling was plaatsgevonden. Minder medebroeders maar ook steeds weer nieuwe bezoekers., nieuwe initiatieven. Mensen die komen om iets te vinden, te delen of kwijt te raken (en soms alle drie). Een leven lang kiezen voor het klooster. Hoe kijkt hij daarop terug, wat is hem dierbaar gebleven, geworden als kloosterling, wat niet? Wat wil hij meegeven uit zijn kloostertraditie en wat hoopt hij dat mensenharten zal blijven raken….? Voor wie op zoek is naar een eigen vorm van contemplatief leven wellicht een boeiende ontmoeting. 

Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag

zaterdag
27 november 2021
13:30 uur

aanmelden


Avondgebed

Van 6 september tot en met 20 december
Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voor wie wi.l

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
29 november 2021
18:15 uur


Christelijke meditatie

Gebed behoeft geen woorden, hoe mooi en oprecht ook. Al onze woorden zijn te beperkt wanneer we binnengaan in de diepe, geheimnisvolle eenheid met God. De traditie van christelijke meditatie is een eenvoudig en vooral praktisch antwoord op de vraag naar hoe we kunnen bidden. We mediteren door het in stilte herhalen van een gebedswoord/mantra (25min).  Vooraf en erna wordt een tekst gelezen. Informatie: Dorothé v.d. Wetering, 06 4505 1171 [email protected] informatie: www.wccm.nl   Zie ook aparte flyer over ‘Christelijk Meditatie bij DEZINNEN’

Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal    
Tijd: 16:00-16:45 uur (deur open vanaf 15:45 uur)

Toegang: kleine gift  

Iedere 1e en 3e woensdag van de maanden september t/m juni

woensdag
01 december 2021
16:00 uur


Onkruid vergaat wél - Joop Smit

De parabels van Jezus zijn kleurrijke, boeiende miniaturen. Ze willen lezers de ogen openen en met een andere blik naar zichzelf en de wereld om hen heen te laten kijken. Joop Smit schreef hier een boek over dat in september ’21 verschijnt. Hierin gaat het o.a. over de bijzondere manier waarop deze verhalen worden verteld en hoe vreemd en verrassend ze zijn. Ze voorzien gangbare normen en waarden van kritische vraagtekens. Dat maakt Jezus’ parabels niet onschuldig. Van de lezer wordt steeds een oordeel gevraagd en daarmee ook een andere kijk op het leven.  

Dr. Joop Smit osa doceerde van 1981 tot 2004 Nieuwe Testament aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag

woensdag
01 december 2021
19:30 uur

aanmelden


Avondgebed

Van 6 september tot en met 20 december
Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voor wie wi.l

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
06 december 2021
18:15 uur


Uittocht uit de neoliberale droom? - Heeft het Neoliberale denken zijn tijd gehad? 8 december

Heeft het neoliberale denken zijn langste tijd gehad?
Recente crises als de kredietcrisis, de klimaatcrisis en de coronacrisis lijken de neoliberale droom te verstoren. ZZP'ers komen in de knel en steeds meer kapitaal komt bij steeds minder mensen, met alle gevolgen van dien. Genoeg reden om hier tijdens een viertal avonden met deskundigen bij stil te staan. Is de uittocht uit deze neoliberale droom nodig en mogelijk?

2e avond:  .... Of Aanpassen?

Op deze tweede avond stelt Irene van Staverende vraag of de (internationale) markt zich wel laattemmen om zo ruimte te geven aan eenalternatieve ordening van de samenleving. Derecente geschiedenis lijkt het tegendeel te tonen.Is het losgezongen geldverkeer wel te sturen metonze huidige maatschappelijke systeem? Erik Borgman stelt de vraag naar het idee vanmaakbaarheid en beheersbaarheid dat tot op dedag van vandaag onder veel pogingen ligt om ‘degeest van de wereldeconomie aan banden teleggen’. Moet de vraag van onze tijd niet veelmeer zijn: zien we een uitweg of moeten we hetuithouden in de woestijn’?

Prof. dr. Erik Borgman is hoogleraar publieke Theologie aan TilburgUniversity.
Prof. dr. Irene van Staveren is hoogleraar Ontwikkelingseconomie aan deErasmus Universiteit van Rotterdam.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag

Toegang vrij, Collecte na afloop

Flyer over tweeluik download hier

 

woensdag
08 december 2021
20:00 uur


Schrijfcafé voor vrouwen

Schrif je graag brieven, kaarten, gedichten? Houd je van levensverhalen en dagboeken? Kom dan naar het schrijfcafé voor Vrouwen onder leiding van Joyce Kappetein, docent creatief schrijven. Ervaring niet noodzakelijk. Graag zelf pen en papier meenemen. Wil je meer weten? Stuur een mail naar: [email protected]

Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN  (aanbellen bij DEZINNEN)
Tijd: 10:30-12:30 uur   Toegang: € 12,- per keer (incl koffie/thee)
Iedere 2e vrijdag van sept t/m juni

vrijdag
10 december 2021
10:30 uur

aanmelden


Avondgebed

Van 6 september tot en met 20 december
Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voor wie wi.l

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
13 december 2021
18:15 uur


Bijbelleesgroep - 4

Verder lezen in het evangelie volgens Matteus vanaf hoofdstuk 15. Teksten worden uitgedeeld. Geen voorkennis nodig. Verplichte opgave  bij DEZINNEN voor de eerste bijeenkomst, uiterlijk 30 aug bij [email protected] Bijdrage € 3,- per keer Begel: Elizabeth Boddens Hosang

Locatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN
Tijd: 19:30-21:00 uur 
13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december

U bent welkom bij het voorafgaand Avondgebed om 18:15 uur, met na afloop (18.45u koffie/thee (€1,-).

maandag
13 december 2021
19:15 uur


Hannah Arendt en liefde voor de wereld – Ivana Ivkovic

 

 

 

 

 

 
 

De mens heeft de wereld nodig om een waardig bestaan te kunnen leiden, volgens de duitse filosofe Hannah Arendt - een ruimte die we met elkaar delen en waarin wij betekenisvolle relaties met anderen kunnen aangaan. Die ruimte dreigde op allerlei manieren te verdwijnen in de jaren waarin Arendt leefde en schreef. Totalitarisme maakte van de wereld een gesloten systeem, waarin er geen ruimte voor het handelen en verandering mogelijk was, en waarin sommigen vrij letterlijk van de wereld werden beroofd en tot een 'wereldloos' bestaan veroordeeld. Maar ook de (neo)liberale maatschappij met haar nadruk op consumentisme en het jacht op persoonlijk geluk schiet in de ogen van Arendt tekort in het dragen van verantwoordelijkheid voor wat wij met elkaar gemeen hebben, en wat voor Arendt de kern is van wereldliefde, amor mundi. Die verantwoordelijkheid voor de wereld nemen  - denken, oordelen, handelen - was nooit een eenvoudige opdracht geweest. Welke invulling kunnen wij nu daaraan geven? Wat betekent het om vandaag van de wereld te houden?

Ivana Ivkovic studeerde filosofie aan de Universiteit van Tilburg en werkte aan de Katholieke Universiteit Brussel en de Universiteit van Tilburg. Momenteel bereidt zij een dissertatie voor op gebied van politieke filosofie. Zij is eigenaar van ‘NoWishfulThinking’

Locatie: Christus Triumfatorkerk  -  Inschr t/m 9/12  -  Toegang: € 8,-

maandag
13 december 2021
19:30 uur

aanmelden


Christelijke meditatie

Gebed behoeft geen woorden, hoe mooi en oprecht ook. Al onze woorden zijn te beperkt wanneer we binnengaan in de diepe, geheimnisvolle eenheid met God. De traditie van christelijke meditatie is een eenvoudig en vooral praktisch antwoord op de vraag naar hoe we kunnen bidden. We mediteren door het in stilte herhalen van een gebedswoord/mantra (25min).  Vooraf en erna wordt een tekst gelezen. Informatie: Dorothé v.d. Wetering, 06 4505 1171 [email protected] informatie: www.wccm.nl   Zie ook aparte flyer over ‘Christelijk Meditatie bij DEZINNEN’

Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal    
Tijd: 16:00-16:45 uur (deur open vanaf 15:45 uur)

Toegang: kleine gift  

Iedere 1e en 3e woensdag van de maanden september t/m juni

woensdag
15 december 2021
16:00 uur


Avondgebed

Van 6 september tot en met 20 december
Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend seizoensafsluiting

Het avndgebed start weer op 10 januari 2022

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
20 december 2021
18:15 uur


Kerstafsluiting

Na ons laatste avondgebed van het najaarsluiten we het seizoen zo mogelijk weer af met iedereen die daarbij wil zijn. (wél van tevoren opgeven!). Voor nadere info zie website na 1 december. Vrijwilligers, vrienden en aandeelnemers ontvangen een uitnodiging.

maandag
20 december 2021
18:45 uur

aanmelden


Christelijke meditatie

Gebed behoeft geen woorden, hoe mooi en oprecht ook. Al onze woorden zijn te beperkt wanneer we binnengaan in de diepe, geheimnisvolle eenheid met God. De traditie van christelijke meditatie is een eenvoudig en vooral praktisch antwoord op de vraag naar hoe we kunnen bidden. We mediteren door het in stilte herhalen van een gebedswoord/mantra (25min).  Vooraf en erna wordt een tekst gelezen. Informatie: Dorothé v.d. Wetering, 06 4505 1171 [email protected] informatie: www.wccm.nl   Zie ook aparte flyer over ‘Christelijk Meditatie bij DEZINNEN’

Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal    
Tijd: 16:00-16:45 uur (deur open vanaf 15:45 uur)

Toegang: kleine gift  

Iedere 1e en 3e woensdag van de maanden september t/m juni

woensdag
05 januari 2022
16:00 uur


Avondgebed

Vanaf 10 januari 2022
Iedere maandag om 18.15u uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten.
Het vaste moment in de week waarop we samenkomen, stil worden, luisteren naar het Woord
en zo onze levens willen vieren en plaatsen in Gods licht.

Iedereen is welkom
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal   Tijd: 18:15-18:45 uur.
Aansluitend koffie/thee voro wie wil

In aangepaste vorm vanwege Corona.
Raadpleeg voor actuele stand van zaken onze homepage

maandag
10 januari 2022
18:15 uur


Schrijfcafé voor vrouwen

Schrif je graag brieven, kaarten, gedichten? Houd je van levensverhalen en dagboeken? Kom dan naar het schrijfcafé voor Vrouwen onder leiding van Joyce Kappetein, docent creatief schrijven. Ervaring niet noodzakelijk. Graag zelf pen en papier meenemen. Wil je meer weten? Stuur een mail naar: [email protected]

Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN  (aanbellen bij DEZINNEN)
Tijd: 10:30-12:30 uur   Toegang: € 12,- per keer (incl koffie/thee)
Iedere 2e vrijdag van sept t/m juni

vrijdag
14 januari 2022
10:30 uur

aanmelden