Agenda

Geloven in de 21e eeuw - colleges

In 4 colleges worden op het snijvlak van religie en (post-)moderniteit actuele filosofische en theologische thema’s behandeld.
Inleidend college prof. dr. Marcel Cloost, college over Charles Taylor door prof. dr. Guido Vanheeswijck, college over Marcel Gauchet door dr. Stijn Latré en theologisch college door prof. dr. Erik Borgman.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Data: zaterdag 12 en 19 oktober
Tijd: 10:30-15:00 uur
Toegang: bij voorinschrijving voor 6 oktober € 90,- voor 4 colleges, reader en lunch, vanaf 6 oktober € 110,-. Losse colleges € 30,- (indiend plaats).
Minimaal 12, maximaal 20 deelnemers


 

zaterdag
19 oktober 2019
10:30 uur

aanmelden


DEZINNEN VANAF 2020

'De weg die we willen gaan'

Het afgelopen jaar heeft het bestuur van DEZINNEN zich bezonnen op de toekomst van DEZINNEN. We spraken met adviseurs over 'De zeven bevlogen personen';  moderne kloosterlingen - die DEZINNEN zouden kunnen/willen gaan dragen. Een en ander is een volgende stap in het  proces waarin DEZINNEN vanaf haar start mee bezig is en waaraan ook het EU-project 2015 - 2017 'Kloosterleven, gemeenschappelijk leven met de grondtonen van het bestaan' een inspirerende bijdrage heeft geleverd. Terwijl we de 'tekenen van de tijd' hebben trachten te duiden zijn we nu op deze nieuwe stap uitgekomen.

Ook U kunt hier kennis nemen van onze voornemens. Misschien spreekt het U aan, wilt u er meer van weten of is dit waar u al enige tijd op hebt zitten wachten..... U kunt het document (pdf) dat op 9 september naar al onze vrijwilligers, aandeelnemers, vrienden is verzonden hier downlodoaden .U kunt nog reageren tot uiterlijk 21 oktober (verlengde reactieperiode na verzoeken)

Foto: De Muy - Texel

maandag
21 oktober 2019
12:00 uur


Avondgebed

Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Het avondgebed wordt op de 1e maandag van de maand doorgaans begeleid door het Evensongkoor van DEZINNEN en af en toe door het Gregoriaans koor Gaudete.
Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 9 september t/m 16 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
21 oktober 2019
18:15 uur


Avondgebed

Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Het avondgebed wordt op de 1e maandag van de maand doorgaans begeleid door het Evensongkoor van DEZINNEN en af en toe door het Gregoriaans koor Gaudete.
Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 9 september t/m 16 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
28 oktober 2019
18:15 uur


Akathistos ter ere van Maria - Desirée Krikhaar

Wie is Maria? Haar ouders hebben op hoge leeftijd hun dochtertje Maria gekregen en wat zij heeft meegemaakt is nauwelijks te bevatten. Zij werd uitverkoren om de moeder van Gods Zoon te worden en stelde haar leven ten dienste van Jezus. In de Bijbel wordt weinig over haar verteld. Maar wanneer de kerk Maria in de vijfde eeuw tot Moeder Gods verheft, komt haar verering op gang en daarmee ook de verhalen rond haar bijzondere leven. Apokriefe boeken en Middeleeuwse legenden vullen de evangeliën aan. Maria wordt vereerd en toegezongen in speciaal voor haar gecomponeerde hymnes. Eén daarvan is de Akathistos-hymne, die vooral in de Oostchristelijke kerk veelvuldig wordt gezongen. Deze hymne beschrijft een deel van het leven van de Moeder Gods, dat als in een stripverhaal in beeld is gebracht. In de lezing wordt in het kort de levensloop van Maria geschetst, waarbij de Akathistos-hymne een inspirerende leidraad is. Tijdens de middag worden ook een paar bekende en minder bekende Marialiederen gezongen. Meezingen mag.

Locatie: H. Agneskerk, Beeklaan 188
Tijd: 14:30-15:15 uur
Inschrijven verplicht voor 28 oktober via cps@p4ev.nl
Toegang: vrije gift
Organisatie: ‘RK Parochies ‘De vier Evangelisten’, ‘Maria Sterre der Zee’ en De Zinnen, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog’.

dinsdag
29 oktober 2019
14:30 uur

aanmelden


Allerzielen bij DEZINNEN

We gedenken onze dierbare overledenen en vieren onze verbondenheid met onze overledenen en de kwetsbaarheid van onze levens.  M.m.v. het Gregoriaans Koor Gaudete o.l.v. Winfried Verweij. Overdag is de kerk open voor een gesprek, of juist de stilte. Je kunt dan ook een kaarsje aansteken in de kerkzaal.
Locatie: Christus Triumfatorkerk, Kerkzaal
Tijd: 19:00-20:00 uur

zaterdag
02 november 2019
19:00 uur


Avondgebed

Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Het avondgebed wordt op de 1e maandag van de maand doorgaans begeleid door het Evensongkoor van DEZINNEN en af en toe door het Gregoriaans koor Gaudete.
Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 9 september t/m 16 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
04 november 2019
18:15 uur


God in de wereld present stellen - Madelein Debrêl - Hannie Jansen

In Frankrijk, Duitsland en België is het werk van Madeleine Debrêl bekend. Deze ‘Mystica van de straat’, zoals ze ook wel werd genoemd, stierf in 1964 na een leven in een religieuze lekengemeenschap van vrouwen in een overwegend communistische voorstad van Parijs. Daar vond ze haar manier van christelijk geloven: ‘God beminnen en je naaste beminnen als jezelf’. Haar denken en doen zijn ook voor onze tijd relevant; hoe een gelovig christelijk leven te leiden te midden van mensen die anders denken en (willen) leven. Hannie Jansen vertelt er over.
 

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 19:30-21:00 uur
Toegang: € 7,-

maandag
04 november 2019
19:30 uur

aanmelden


Schrijfcafé voor vrouwen - 3

Ben je op zoek naar creatieve inspiratie om te schrijven? Houd je van levensverhalen, dagboeken, gedichten? Dan is het schrijfcafé voor Vrouwen iets voor jou. Aan de hand van beeldmateriaal, tekstfragmenten en associaties leer je schrijven wat echt uit het hart komt, een verloren gewaande herinnering terughalen of een ervaring beschrijven. Graag zelf pen en papier meenemen. Docent: Joyce Kappetein, Info: 06-40397700
 

Locatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN  (aanbellen bij DEZINNEN)
Tijd: 10:00-12:00 uur
Toegang: € 12,- per keer

vrijdag
08 november 2019
10:00 uur

aanmelden


Kloosterretraite Abdij van Westmalle België - DEZINNEN


Twee volle dagen meeleven in het Getijdenritme van de trappisten van Westmalle. Om uit te proberen, kennis te maken met het klooster en de stilte. En te zien of het klooster je wat te zeggen heeft, als plaats van ontmoeting, stilte, gebed, inspiratie. De retraite is overdag vooral gericht op stilte en bezinning. Kamerprijzen afhankelijk van de soort kamer. De Abdij is moeilijk met OV bereikbaar. Doorgaan van de retraite is daarom mede afhankelijk van enkele deelnemers die beschikken over een auto en willen rijden. Zie ook: www.trappistwestmalle.be   

Locatie: Abdij van Westmalle - Antwerpsesteenweg 496, B-2390, Westmalle, België
Toegang: afhankelijk van de kamer € 40,-/€ 60,-
Datum/ tijd: van vrijdag 8 november 14:00 uur tot zondag 10 november 14:00 uur

vrijdag
08 november 2019
14:00 uur

aanmelden


Avondgebed

Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Het avondgebed wordt op de 1e maandag van de maand doorgaans begeleid door het Evensongkoor van DEZINNEN en af en toe door het Gregoriaans koor Gaudete.
Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 9 september t/m 16 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
11 november 2019
18:15 uur


Bijbelleesgroep - 3

In de Bijbelgroep gaan wij lezen uit het evangelie volgens Mattheus. Geen voorkennis nodig, teksten worden ter plekke uitgedeeld.
Begeleiding: Elizabeth Boddens Hosang

Locatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN
Tijd: 19:30-21:00 uur

Toegang: € 3,- per keer
Maximaal 11 deelnemers
U bent welkom voorafgaand het Avondgebed bij te wonen om 18:15 uur, met broodje en soep erna (€3,-).

 

maandag
11 november 2019
19:30 uur

aanmelden


Leren van Thomas à Kempis - Ds. Hans Tissink

Hans Tissink heeft in Zwolle een pioniersplek gesticht Thomas à Kempis en de Moderne Devotie en hij schreef een mooi boekje: ‘Mediteren met Thomas à Kempis’, waarin hij ons inwijd in de mystiek van À Kempis en hoe wij nu iets aan die spiritualiteit kunnen beleven.

 

 

 Locatie: Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89-91, Den Haag
Tijd: 20:00-22:00 uur
Toegang: vrije gift

donderdag
14 november 2019
20:00 uur


Avondgebed

Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Het avondgebed wordt op de 1e maandag van de maand doorgaans begeleid door het Evensongkoor van DEZINNEN en af en toe door het Gregoriaans koor Gaudete.
Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 9 september t/m 16 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
18 november 2019
18:15 uur


Avondgebed

Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Het avondgebed wordt op de 1e maandag van de maand doorgaans begeleid door het Evensongkoor van DEZINNEN en af en toe door het Gregoriaans koor Gaudete.
Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 9 september t/m 16 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
25 november 2019
18:15 uur


De zegen (kunst) van het spirituele gesprek (geestelijke begeleiding ) - dr. Jos Moons

Spirituele gesprekken zijn balsem voor de ziel. Maar hoe doe je het? Hoe luister je goed naar ouders die net een kind kregen, naar een parochiaan die een goede vriend verloor, naar mensen die je begeleidt? Hoe help je de ander om zich uit te spreken, met haar of zijn hoop, geluk, geloof, kleinheid, vertrouwen, vrees? Jos Moons schreef er een boek over, met zes concrete handvatten. Op deze avond stelt hij ze voor en wisselen we onze eigen ervaringen uit. Voor mensen die zorgvuldig geestelijk willen begeleiden en mensen die willen weten of geestelijke begeleiding hen verder helpen kan.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 19:30-21:15 uur
Toegang: € 8,-


 

maandag
25 november 2019
19:30 uur

aanmelden


Avondgebed

Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Het avondgebed wordt op de 1e maandag van de maand doorgaans begeleid door het Evensongkoor van DEZINNEN en af en toe door het Gregoriaans koor Gaudete.
Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 9 september t/m 16 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
02 december 2019
18:15 uur


Liefde wordt niet dement - over crisis en kans bij mensen met dementie en hun mantelzorgers - Barbara Zwaan

Uit onderzoek blijkt dat wij, naast kanker, het meest bang zijn voor dementie. Die ziekte zou het einde van je mens-zijn betekenen, een crisis waarin niets goeds te ontdekken valt. Maar is daarmee alles gezegd? Als geestelijk verzorger merk ik dat er ook een andere kant aan het verhaal zit. Dat er, midden in de pijn en het verdriet om het voortschrijdend verlies van de dierbare, iets kan oplichten dat ik, zij het voorzichtig, het ‘goede leven’ zou willen noemen. Na een inleiding gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 19:30-21:15 uur
Toegang: € 8,-

maandag
02 december 2019
19:30 uur

aanmelden


Avondgebed

Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Het avondgebed wordt op de 1e maandag van de maand doorgaans begeleid door het Evensongkoor van DEZINNEN en af en toe door het Gregoriaans koor Gaudete.
Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 9 september t/m 16 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
09 december 2019
18:15 uur


Bijbelleesgroep - 4

In de Bijbelgroep gaan wij lezen uit het evangelie volgens Mattheus. Geen voorkennis nodig, teksten worden ter plekke uitgedeeld.
Begeleiding: Elizabeth Boddens Hosang

Locatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN
Tijd: 19:30-21:00 uur

Toegang: € 3,- per keer
Maximaal 11 deelnemers
U bent welkom voorafgaand het Avondgebed bij te wonen om 18:15 uur, met broodje en soep erna (€3,-).

 

maandag
09 december 2019
19:30 uur

aanmelden


Schrijfcafé voor vrouwen - 4

Ben je op zoek naar creatieve inspiratie om te schrijven? Houd je van levensverhalen, dagboeken, gedichten? Dan is het schrijfcafé voor Vrouwen iets voor jou. Aan de hand van beeldmateriaal, tekstfragmenten en associaties leer je schrijven wat echt uit het hart komt, een verloren gewaande herinnering terughalen of een ervaring beschrijven. Graag zelf pen en papier meenemen. Docent: Joyce Kappetein, Info: 06-40397700
 

Locatie: Christus Triumfatorkerk, zaal DEZINNEN  (aanbellen bij DEZINNEN)
Tijd: 10:00-12:00 uur
Toegang: € 12,- per keer

vrijdag
13 december 2019
10:00 uur

aanmelden


Avondgebed

Om 18:15 uur een wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Aansluitend voor wie wil een broodje en soep. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, de essentie van ons bestaan willen proeven en onze levens met hun hoogte- en dieptepunten willen vieren en in Gods licht willen stellen. Het avondgebed wordt op de 1e maandag van de maand doorgaans begeleid door het Evensongkoor van DEZINNEN en af en toe door het Gregoriaans koor Gaudete.
Informatie over voorgangers en begeleiding op website.

Iedere maandag van 9 september t/m 16 december
Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal/hal
Tijd: 18:15-18:45 uur

maandag
16 december 2019
18:15 uur


Kerst bij DEZINNEN - Door een breuk komt het licht naar binnen


We sluiten het seizoen weer feestelijk in Kerstsfeer af met iedereen die daarbij wil zijn  (wél tevoren opgeven!)
Voor nadere info zie website en flyer na 1 okt. Onze vrijwilligers, vrienden en aandeelnemers ontvangen een uitnodiging.

Locatie: Christus Triumfatorkerk
Tijd: 19:00-21:30 uur
Toegang: vrije gift voor goed doel

 

 In 2018 was Alain Verheij te gast bij 'naar Kerst met DEZINNEN'

woensdag
18 december 2019
19:00 uur

aanmelden


VOORAANKONDIGING: Prof Dr Susannah Heschel in Den Haag

Op vrijdagavond 10 januari is prof. dr. Susannah Heschel, dochter van Abraham Heschel) op uitnodiging van DEZINNEN en de Liberaal Joodse Gemeenschap te gast in Den Haag. Zij zal op vrijdagavond een lezing verzorgen. Op deze avond wordt waarschijnlijk ook de nieuwe Nederlandse vertaling van het beroemde boek 'Who is Man?' van Abraham Heschel gepresenteerd. Meer info: theowierema@dezinnen.nl of www.dezinnen.nl

vrijdag
10 januari 2020
20:00 uur

aanmelden